CFP: Finnic languages, cultures, and genius loci, Tartu March 7-8, 2013

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Oct 17 09:24:22 UTC 2012


> 
> Kutsu: Itämerensuomalaiset kielet, kulttuurit ja paikan henki (text in English will follow below)
> 
> Itämerensuomalaisten vähälukuisten kielten ja kulttuurien konferenssi
> 7.-8. maaliskuuta 2013 Tarton yliopistossa
> 
> Itämerensuomalaisten kielten,  kulttuurien ja kansojen tutkimus on viime vuosina monipuolistunut sekä aineksen että menetelmien puolesta. Kuitenkaan monitieteisiä tiedetapahtumia ei järjestetä usein. Tämän konferenssin päämääränä on vauhdittaa eri tieteenalojen välistä keskustelua ja esitellä uusimpia tuloksia itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurien historiasta ja nykyisestä tilanteesta. Kielen ohella meitä kiinnostaa kansojen kulttuurikehitys, joka näkyy erilaisissa folklorelajeissa, yhteis­kunnallisissa prosesseissa ja aineellisessa kulttuurissa, jota kieliaineksen ohella on jo enemmän kuin on viime vuosisadan aikana tallennettu. Tämän konferenssin aikeena on aloittaa Tarton yliopiston uusi itämerensuomalaisten konferenssien sarja. Tarton yliopistossa on itämerensuomalaisten kielten tutkimus aloitettu jo 1800-luvun alussa, ja tutkimuksessa on ollut mukana monia kansainvälisesti tunnettuja itämeren­suomalaisten kielten ja kulttuurien tutkijoita.
> 
> Konferenssi on omistettu Tarton yliopiston itämerensuomalaisten kielten emeritus­professori Tiit-Rein Viitsolle, joka täyttää 4. maaliskuuta 2013 vuonna 75 vuotta. Tiit-Rein Viitso on tutkimuksissaan käsitellyt monia maailman kieliä, mutta hänen töittensä keskipisteenä on yhä itämerensuomalaisen kielialueen muodostuminen.
> 
> Konferenssi keskittyy ennen kaikkea vähälukuisiin itämerensuomalaisiin kansoihin Venäjällä (esim. karjalaiset, livviläiset, lyydiläiset, vepsäläiset, inkeroiset, inkeriläiset, setukaiset) ja muualla (esim. liiviläiset, kveenit). Viro- ja suomikeskeiset aiheet jäävät sen ulkopuolelle. Odotetaan esitelmiä seuraavilta tutkimusalueilta:
> 
> * kielitiede (mm kielihistoria, sosiolingvistiikka ja sen osa-alueet),
> * folkloristiikka (sekä menneisyys että nykyaika),
> * kansatiede ja kulttuuriantropologia,
> * ihmismaantiede.
> 
> Konferenssin työkielinä ovat kaikki itämerensuomalaiset kielet, englanti ja venäjä. Esitelmän pituus on 20 minuuttia ja sitä seuraa kymmenen minuutin keskustelu. Konferenssissa voi pitää esitelmän tai esittää posterin. Konferenssiesitelmien tiivistelmät (400-600 sanaa) pyydämme lähettämään viimeistään 10. tammikuuta 2013 konferenssin sihteerin Eva Saarin osoitteeseen eva.saar at ut.ee. Tiivistelmien hyväksymisestä ilmoitetaan seuraavalla kiertokirjeellä viimeistään 1. helmikuuta 2013. Konferenssin osallistumismaksu on 30 euroa.
> 
> Järjestelytoimikunnan puolesta,
> Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik
> Tarton yliopiston viron kielen ja yleisen kielitieteen laitos, Tarton yliopiston kulttuuritieteiden ja taiteiden laitos
> 
> Kiertokirje pdf-tiedostona suomeksi (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_fin.pdf), viroksi (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_est.pdf), englanniksi (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_fin.pdf) ja venäjäksi (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_rus.pdf).
> 
> Tieto konferenssista internetissä http://www.ut.ee/folk/index.php/en/conferences/333-lms
> 
> **************
> 
> CFP: Finnic languages, cultures, and genius loci
> 
> Conference on Finnic minority languages and cultures
> University of Tartu, March 7–8, 2013
> 
> Studies on Finnic languages, cultures, and peoples have expanded in recent years both in respect of research material and methods. However, interdisciplinary conferences dedicated to studies of Finnic peoples are not frequent. The aim of this conference is to enliven discussion between the researchers of various disciplines and to introduce recent research results on the history as well as on the present situation of the Finnic languages and cultures. The conference will focus, alongside with language, on the cultural history of Finnic peoples reflected in different folklore genres, social processes, and artefacts of material culture that have been documented in the course of more than a century. This scholarly meeting will start a new series of conferences dedicated to the studies on Finnic peoples at the University of Tartu, which has hosted several outstanding researchers in this field since the beginning of the nineteenth century.
> 
> The conference is dedicated to Tiit-Rein Viitso, professor emeritus of Finnic languages at the University of Tartu, who will celebrate his 75th birthday on March 4, 2013. Professor Tiit-Rein Viitso has studied many languages of the world, but the history of Finnic languages has been and still is the central topic among his scholarly interests.
> 
> The focal point of the conference will be above all on Finnic minorities in Russia (e.g. Karelian, Livvi-Karelian, Ludian, Vepsian, Votian, Ingrian, Ingrian-Finnish, Setu) and elsewhere (e.g. Livonian, Kven), leaving aside Estonian and Finnish centred studies. Papers in the following research fields will be acknowledged:
> 
> * Linguistics (incl. diachronic linguistics, sociolinguistics, and other subfields),
> * Folkloristics (both historical and contemporary perspectives),
> * Ethnology and cultural anthropology,
> * Human geography.
> 
> The working languages of the conference will be Finnic languages, English and Russian. Each paper will be given 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion. The deadline for submitting the proposals for papers and abstracts (400-600 words) will be January 10, 2013. Proposals and abstracts should be submitted by email to conference secretary Eva Saar (eva.saar at ut.ee). You will be notified about your proposal by February 1, 2013, when the second circular of the conference will be sent out. The conference fee is 30 euros.
> 
> On behalf of the organizing committee,
> Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik
> Institute of Estonian and General Linguistics & Institute for Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu
> 
> You are welcome to download and share this CFP in English (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_fin.pdf), in Finnish (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_fin.pdf), in Russian (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_rus.pdf) or in Estonian (http://www.ut.ee/folk/files/Lms_est.pdf).
> 
> Conference information is available at http://www.ut.ee/folk/index.php/en/conferences/333-lms


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list