Reminder: Funding round for Digital Language Resources and Data Mining

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Sun Feb 17 13:13:01 UTC 2013Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Kalle Korhonen <kalle.korhonen at koneensaatio.fi>
> Aihe: [Kitu] Kieliohjelman suunnattu haku: Digitalisoituvat kieliaineistot ja tiedonlouhinta, deadline 15.3.
> Päivämäärä: 15. helmikuuta 2013 11.48.52 UTC+1.00
> Vastaanottaja: <kitu at lists.jyu.fi>, <langnet-kaikki at lists.jyu.fi>, <afinla at lists.jyu.fi>
> 
> (message in English below)
> 
> Koneen Säätiö järjestää säätiön kieliohjelmaan kuuluvan apurahahaun, jolla tuetaan digitaalisten kieliaineistojen muodostamista ja tutkimuskäytön kehittämistä. Vuonna 2012 käynnistetyn säätiön kieliohjelman tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä kaikkien Suomen vähemmistökielten laajasti ymmärrettynä dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen. 
> 
> Digitalisoituvat kieliaineistot ja tiedonlouhinta -apurahahaussa tutkijoita kannustetaan uusien tiedonlouhinnan ja koneellisen analyysin menetelmien käyttöön erityisesti kielentutkimuksessa. Tämä voi tarkoittaa muun muassa diskurssin piirteiden, tunteiden ja mielipiteiden analysoimista tekstejä ja puheaineistoja hyödyntäen. Säätiö kannustaa myös tutkimukseen, jossa ylitetään tietokonelingvistisen ja laadullisen tutkimuksen välisiä rajoja esimerkiksi sosiolingvistiikassa. Myös talkoistamista hyödyntävää tutkimusta tuetaan mielellään. Rahoitusta voi myös hakea tutkimuskäyttöön soveltuvien korpusten muodostamiseen erilaisista kieliaineistoista, kuten kauno- ja tietokirjallisuudesta. Haussa tuetaan enintään kolmivuotisia hankkeita.
> 
> Apurahojen hakuaika päättyy 15.3. Linkki hakulomakkeeseen on osoitteessa
> http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/suunnatut/digitalisoituvat-kieliaineistot-ja-tiedonlouhinta/
> 
> 
> Funding Round for Digital Language Resources and Data Mining
> 
> Kone Foundation calls for project proposals to support the creation of digital language resources and their development for research purposes. The funding round "Digital Language Resources and Data Mining" is part of the Kone Foundation Language Programme, the purpose of which is to support the documentation and use of small Finno-Ugric languages, Finnish and all minority languages (in the wide sense) of Finland. 
> 
> The aim of the funding round is to encourage researchers to develop and use new methods of data mining and computerized analysis in linguistic research in particular. This could mean, for instance, the analysis of discourse phenomena, emotions and opinions in texts and spoken materials. Moreover, the Foundation wishes to promote research which crosses the boundaries between computer linguistic and qualitative analysis, for example in sociolinguistics, and research that involves crowdsourcing. Funding can also be sought for the creation of corpora from different kinds of  language resources, such as fiction and non-fiction. The maximum duration of the projects is three years.  
> 
> The deadline for applications is 15 March. The application form is available at:
> http://www.koneensaatio.fi/en/grants/allocated/digital-language-resources-and-data-mining/
> 
> 
> 
> Kalle Korhonen
> tiedeasiamies
> Koneen Säätiö
> Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki
> kalle.korhonen at koneensaatio.fi
> +358 (0)9 260 0617
> +358 (0)50 3447 468
> 
> Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Säätiö myös pitää yllä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20130217/e4a25702/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list