Small grants for the research of Finnish and related lgs

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Mar 15 12:54:02 UTC 2013


Forwarded, in Finnish, an announcement from Finland: the traditional "Dictionary Foundation" scholarships (€2,000 in total), for research into Finnish and related languages, have been announced for application. 
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Riitta Juvonen <riitta.juvonen at helsinki.fi>
> Aihe: [Kitu] Sanakirjasäätiön apuraha haettavana
> Päivämäärä: 15. maaliskuuta 2013 9.56.46 UTC+1.00
> Vastaanottaja: SKL-jatko <skl-jatko at helsinki.fi>, Kitu <kitu at jyu.fi>, Sugri-jatko <sugri-jatko at helsinki.fi>, Norsu <nor-su at helsinki.fi>
> 
> Sanakirjasäätiön rahaston apuraha haettavana
> 
> Sanakirjasäätiön rahasto julistaa haettavaksi 2000 euron apurahan suomen ja sen sukukielten tutkimukseen, esimerkiksi pro gradu -tutkielman tai muun tutkimuksen tekoon, artikkelin kirjoittamiseen tai kenttätyöhön. Apuraha voidaan jakaa usean hakijan kesken. Rahaston tarkoituksena on Sanakirjasäätiön perinnön mukaisesti 1) edistää suomen kansanmurteiden ja suomalaisen nimistön sekä niiden tutkimuksen tuntemusta ja 2) tutkittaa suomen kieltä ja suomensukuisia kieliä, suomalaista nimistöä sekä kansanomaisen kulttuurimme alkuperää ja ilmenemismuotoja. Rahasto tukee erityisesti suomen murteiden tutkimista. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa Sanakirjasäätiön rahastosta.
> 
> Hakemukseen liitetään enintään kolmen sivun pituinen tutkimus- ja työsuunnitelma sekä kustannuslaskelma. Hakemuksessa tulee mainita samaan tarkoitukseen haetut ja/tai saadut apurahat. Erillisiä suosituksia ei tarvita, mutta hakemuksessa tulee mainita ohjaajan tai ohjaajien yhteystiedot.
> 
> Hakemukset osoitetaan Kotikielen Seuran johtokunnalle ja toimitetaan sekä sähköpostin liitteenä osoitteeseen seura at kotikielenseura.fi että paperiversiona osoitteeseen Kotikielen Seura, Castrenianum, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto 15.4.2013 mennessä. Päätös julkistetaan 29.4.2013.
> 
> Riitta Juvonen
> sihteeri
> 
> Kotikielen Seura
> Castrenianum, PL 3
> 00014 Helsingin yliopisto
> 
> seura[at]kotikielenseura.fi
> www.kotikielenseura.fi
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20130315/26645f3a/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list