Diss.: Partitive case in Finnish learner language

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed May 8 09:14:58 UTC 2013


Apologies for cross-postings! Marianne Spoelman will defend her PhD dissertation "Prior linguistic knowledge matters: The use of the partitive case in Finnish learner language" at the university of Oulu on 24 May. The dissertation will be later available later at http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0114-6 . 

***

> Von: Jarmo Jantunen <Jarmo.Jantunen at oulu.fi>
> Datum: 08. Mai 2013 10:43:33 MESZ
> An: "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>, "afinla at lists.jyu.fi" <afinla at lists.jyu.fi>, "langnet-kaikki at lists.jyu.fi" <langnet-kaikki at lists.jyu.fi>
> Kopie: "'suomi at lists.oulu.fi'" <suomi at lists.oulu.fi>
> Betreff: [Kitu] Väitöstilaisuus / suomen kieli
> 
> Tiedote
> Väitöstilaisuus / suomen kieli
> 
> MA Marianne Spoelman väittelee Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan suomen kielen oppiaineessa perjantaina 24. toukokuuta 2013 klo 12 Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU 106).
> 
> Väitöskirjan nimi on "Prior linguistic knowledge matters: The use of the partitive case in Finnish learner language". Vastaväittäjänä toimii professori Scott Jarvis (Ohio University) ja kustoksena dosentti Jarmo Harri Jantunen (Oulun yliopisto). 
> 
> Väitöskirja on saatavissa myöhemmin osoitteesta http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0114-6.
> 
> Tervetuloa ja pahoittelut päällekkäisistä viesteistä.
> Jarmo Harri Jantunen
> 
> ***************
> Dosentti, yliopistonlehtori
> Adjunct professor, senior lecturer
> 
> Suomi toisena ja vieraana kielenä/
> Finnish as a Second and Foreign Language
> Humanistinen tiedekunta / Faculty of Humanities
> PL 1000 / P.O. Box 1000
> 90014 Oulun yliopisto / FI-90014 University of Oulu
> Finland
> Tel. +358 294 483478
> http://www.oulu.fi/suomenkieli/personnel/jarmo-jantunen
> 
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso

Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL), Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
ELDIA: http://www.eldia-project.org/ -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20130508/37cda5a0/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list