More material of the Dictionary of Finnish dialects now available online

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jun 9 07:56:52 UTC 2014


Dear All

(with apologies for multiple postings):

a further part of the Dictionary of Finnish dialects (kyntteli – käävätä) is now freely accessible online at http://kaino.kotus.fi/sms/ . (This means that a major part of the entries beginning with K, from "kiainen" to "käävätä", is now online, and the work will continue.)

Thanks and congrats to the SMS team!

JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: "Hurtta Heikki (Kotus)" <heikki.hurtta at kotus.fi>
> Aihe: Suomen murteiden sanakirjan uusi sähköinen jakso ilmestynyt
> Päivämäärä: 9. kesäkuuta 2014 9.42.00 UTC+2
> Vastaanottaja: "mari.siiroinen at helsinki.fi" <mari.siiroinen at helsinki.fi>, "riho.grunthal at helsinki.fi" <riho.grunthal at helsinki.fi>, "marjatta.palander at uef.fi" <marjatta.palander at uef.fi>, "hannele.forsberg at uef.fi" <hannele.forsberg at uef.fi>, "vesa.jarva at jyu.fi" <vesa.jarva at jyu.fi>, "harri.mantila at oulu.fi" <harri.mantila at oulu.fi>, "klaus.laalo at uta.fi" <klaus.laalo at uta.fi>, "kahakki at utu.fi" <kahakki at utu.fi>, "sirkka.saarinen at utu.fi" <sirkka.saarinen at utu.fi>, "urpo.nikanne at abo.fi" <urpo.nikanne at abo.fi>, "jyri.viikberg at eki.ee" <jyri.viikberg at eki.ee>, "vilja.oja at eki.ee" <vilja.oja at eki.ee>, "urmas.sutrop at eki.ee" <urmas.sutrop at eki.ee>, "margit.langemets at eki.ee" <margit.langemets at eki.ee>, "peeter.pall at eki.ee" <peeter.pall at eki.ee>, "annekatrin.kaivapalu at tlu.ee" <annekatrin.kaivapalu at tlu.ee>, "tarja.tanttu at tlu.ee" <tarja.tanttu at tlu.ee>, "karl.pajusalu at ut.ee" <karl.pajusalu at ut.ee>, "raija.kangassalo at sprakochfolkminnen.se" <raija.kangassalo at sprakochfolkminnen.se>, "jarmo.lainio at finska.su.se" <jarmo.lainio at finska.su.se>, "eira.soderholm at uit.no" <eira.soderholm at uit.no>, "johanna.laakso at univie.ac.at" <johanna.laakso at univie.ac.at>
> 
> Hyvät kollegat
>  
> Tiedoksi teille ja organisaatioillenne, että Suomen murteiden sanakirjasta on 5.6.2014 ilmestynyt verkossa uusi jakso kyntteli - käävätä. Se on kaikkien vapaasti käytettävissä osoitteessa
>  
> http://kaino.kotus.fi/sms/
>  
> Yhdessä aiemmin ilmestyneiden jaksojen kanssa on nyt verkossa aakkosväli kiainen - käävätä.
>  
> Kesäisin terveisin
>  
>  
> Heikki Hurtta
> Suomen murteiden sanakirjan päätoimittaja

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140609/22cc003d/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list