Jobs: Lecturer of Estonian, University of Szeged

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Jun 17 09:58:45 UTC 2014


Apologies for cross-postings – for more information about the Estonian lecturer’s post, contact Prof. Sipőcz (see below).
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 


Töökulutus: Eesti keele ja kultuuri lektor Szegedi Ülikooli soome-ugri õppetoolis

Szegedi Ülikooli (Ungari) soome-ugri õppetool kuulutab välja konkursi täiskohaga eesti keele ja kultuuri lektori ametikoha täitmiseks algusega 1. september 2014. Lektorilt eeldatakse vähemalt kaheksa ainekursuse pidamist semestris ning osavõttu üliõpilaste erialase tegevusega seotud kohtumistest. Kandidaadil peavad olema kõrgharidusõppe tasemele vastavad pedagoogilise töö oskused ning ta peab olema võimeline juhendama üliõpilaste uurimistöid. Kandideerimise eelduseks on ungari keele oskus vähemalt algtasemel ning huvi teadustöö vastu. Lektori eeldatav tööperiood on 4 aastat. Palk ~ 105 000 HUF (neto) + 70 000 HUF eluasemekuludeks kuus (ülikool teeb ülekande otse omanikule). Tasustatud on ka vaheajad. Taotlemise tähtaeg on 21. juuli 2014.

 Dr. Sándor Csernus
Filosoofiateaduskonna dekaan 

Konkursist osavõtuks vajalikud dokumendid:

elulugu
motivatsioonikiri
kõrgharidust kinnitava dokumendi koopia
olemasolul teaduslike publikatsioonide nimekiri
muud konkursist osavõtja poolt oluliseks peetud materjalid 

Dokumendid saata aadressile: sipoczk at gmail.com  

ja tavapostiga aadressil:

Dr. Sipőcz Katalin

SZTE BTK Finnugor Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140617/81c230c1/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list