Jobs: Professor's and lecturer's post in S=?iso-8859-1?Q?=E1mi/Ume=E5_?=University

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Jun 19 19:54:20 UTC 2014


From: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson at tyska.umu.se>
> Aihe: anställningar vid Umeå universitet/posts at Umeå university
> Päivämäärä: 19. kesäkuuta 2014 16.58.01 UTC+2
> Vastaanottaja: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson at tyska.umu.se>
> 
> Umeå universitet söker
> 
> - Professor i samiska (http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/1-758-14.html)
> - Universitetslektor/universitetsadjunkt i språkdidaktik med inriktning mot samiska (http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/2-755-14.html)
> Sista ansökningsdag: 30 september 2014
> 
> 
> Umeå University announces:
> 
> - Professor of Sàmi (http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/1-758-14.html)
> - Senior lecturer/lecturer in language teaching and learning with a focus on Sàmi (http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/2-755-14.html)
> Deadline for complete application: 30 September 2014
> 
> 
> -------------------------
> Ingela Valfridsson, FD
> biträdande prefekt, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
> Institutionen för språkstudier
> Umeå universitet
> 901 87 Umeå
> tel: 090-786 62 39
> fax: 090-786 60 23
> http://www.sprak.umu.se
> -------------------------
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140619/9b4aa368/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list