[Ura-list] Fwd: IV Finnish - Estonian conference of cognitive linguistics

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Sat Dec 12 10:11:23 UTC 2015


with apologies for cross-postings


> Välitetty viesti alkaa:
> 
> Lähettäjä: Tuomas Huumo <thuumo at utu.fi>
> Päivämäärä: 12. joulukuuta 2015 klo 10.42.57 UTC+1
> Vastaanottaja: "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>
> Aihe: [Kitu] Esitelmäkutsu: IV Suomalais-virolainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi / IV Finnish - Estonian conference of cognitive linguistics
> 
> 
> (English version below)
> 
> IV suomalais-virolainen (eli I suomalais–virolais–unkarilainen) kognitiivisen kielitieteen konferenssi "Valkeat läiskät ja mustat aukot – missä mennään ja mitä tästä eteenpäin?"
> 
> Konferenssi järjestetään Turussa Åbo Akademin tiloissa 10.–11.3.2016.
> 
> Ensimmäinen suomalais–virolainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi järjestettiin Virossa joulukuussa 2006, ja tämän jälkeen konferenssi on järjestetty kahdesti vuoroin kummallakin puolella Suomenlahtea. Turussa ensi maaliskuussa järjestettävän konferenssin yleisenä teemana ovat kognitiivisen kielitieteen valkeat läiskät ja mustat aukot eli esimerkiksi sen pohtiminen, missä meikäläinen kognitiivinen kielitiede juuri nyt menee, millaisia aihepiirejä on tutkittu eniten ja mitä sellaista on tutkimatta, mitä erityisesti kannattaisi tutkia; millaisiin uusiin aluevaltauksiin kannattaisi pyrkiä; mitkä kansainvälisen kognitiivisen kielitieteen tarjoamista runsaista lähestymistavoista ja metodeista ovat meillä käytössä enemmän ja mitkä vähemmän; miksi näin on ja onko niin hyvä.
> 
> Konferenssin yleisestä teemasta on tarkoitus jälkimmäisenä konferenssipäivänä järjestää avoin yleisökeskustelu, jota edeltää alustus kummaltakin puolen Suomenlahtea: Prof. Tiina Onikki-Rantajääskö (HY) ja FT Liina Lindström (Tarton yliopisto).
> 
> Konferenssi alkaa plenum-esitelmällä, jonka pitää prof. Jaakko Leino (HY).
> 
> Toivotamme konferenssiin tervetulleiksi sekä erityisesti konferenssin teemaan liittyvät että muihin kielenilmiöihin keskittyvät kognitiivisen kielentutkimuksen menetelmiä edustavat esitelmät ja posterit. Tutkimuskohteena voi olla mikä tahansa ihmiskieli. Pyydämme lähettämään esitelmän otsikon ja lyhyen (enintään 300 sanaa) abstraktin Word-yhteensopivassa muodossa viimeistään 22.1.2016 Tuomas Huumolle (etunimi.sukunimi (ät) utu.fi). Laittakaa itse abstraktiin mukaan yhteystietonne sekä tieto siitä, haluatteko pitää esitelmän (20 min. + 10 min. keskustelu) vai posterin.
> 
> Konferenssin kielet ovat itämerensuomi (= suomi tai viro) ja englanti. Mukaan on kutsuttu myös unkarilaisia kognitiivisen kielitieteen tutkijoita, mistä syystä tarkoitus on järjestää sekä itämerensuomen- että englanninkielisiä sektioita. Jotta antia riittäisi kaikille osallistujille, rohkaisemme erityisesti englanninkielisten esitelmien pitämistä.
> 
> Konferenssin järjestävät yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kieliaineet. Konferenssiin ovat tervetulleita kognitiivisen kielitieteen ystävät aihepiiristä ja tutkittavasta kielestä riippumatta.
> Konferenssista ei peritä osallistumismaksua.
> 
> Tervetuloa Turkuun!
> 
> Järjestelytoimikunta: Tuomas Huumo, Urpo Nikanne, Johanna Viimaranta, Krista Ojutkangas, Hanna Jokela, Salla Nurminen, Emmi Hynönen, Milla Luodonpää-Manni, Krista Teeri ja Tiina Kelloniemi
>> *****
> 
> The Fourth Finnish-Estonian (a.k.a. The First Finnish-Estonian-Hungarian) Cognitive Linguistics Conference:
> 
> "White spots and black holes – what is currently going on and what will follow next?"
> 
> The conference will be held in Turku, at the premises of Åbo Akademi University, on 10.–11. March 2016.
> 
> The first Finnish-Estonian cognitive linguistics conference was held in Estonia in December 2006, and since then the conference has been organized twice, alternately on each side of the Gulf of Finland. The general theme of the 2016 conference will be “White spots and black holes”, including topics such as what is going on in Cognitive Linguistics in Finland, Estonia and Hungary right now; which topics have been studied actively and which less so; are there still unexplored topics especially worth exploring; what kinds of new openings we should strive towards; which approaches and methods offered by the global Cognitive Linguistics movement are used more and which ones less in our countries; why this is so and whether it is good or bad.
> 
> We welcome presentations (papers and posters) dedicated to the specific topic of the conference but also other Cognitive Linguistic studies on any (human) language.
> 
> Please send your title and a short (maximum 300 words) abstract (in a Word-compatible format) no later than 22 January 2016 to Tuomas Huumo (firstname.lastname (at) utu.fi). Please include in the abstract your name and contact details, as well as information about whether you wish to give an oral presentation (20 min. + 10 min. discussion) or a poster.
> 
> The conference languages are Finnish, Estonian and English. The conference is jointly organized by the linguistics departments of the University of Turku and Åbo Akademi University.
> 
> Participation in the conference is free.
> 
> Welcome to Turku!
> 
> Organizing committee: Tuomas Huumo, Urpo Nikanne, Johanna Viimaranta, Krista Ojutkangas, Hanna Jokela, Salla Nurminen, Emmi Hynönen, Milla Luodonpää-Manni, Krista Teeri and Tiina Kelloniemi
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20151212/987397b2/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list