[Ura-list] Fwd: Etnolog eller kulturantropolog sökes till ISOF, Uppsala, Sverige

Michael Rießler michael.riessler at skandinavistik.uni-freiburg.de
Mon Mar 2 14:28:14 UTC 2015


Begin forwarded message:

> From: Björn Lundqvist <bjorn.lundqvist at sprakochfolkminnen.se>
> Subject: Etnolog eller kulturantropolog sökes till ISOF, Uppsala, Sverige
> Date: March 2, 2015 3:23:49 PM GMT+01:00
> To: "joshua.wilbur at skandinavistik.uni-freiburg.de" <joshua.wilbur at skandinavistik.uni-freiburg.de>, "michael.riessler at skandinavistik.uni-freiburg.de" <michael.riessler at skandinavistik.uni-freiburg.de>
> 
> Hej!
> 
> En ny tjänst är ledigförklarad hos oss, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Vi ser gärna att det ska vara en etnolog eller kulturantropolog med kunskaper i samiska och då även samisk inriktning. Ansökan ska vara inne redan senast 15 mars.
> 
> Kan ni hjälpa oss sprida länken: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/forskningsarkivarie-med-inriktning-mot-minoritetskulturer.html
> 
> Med vänliga hälsningar
> Björn Lundqvist
> -----------------------------------------------
> Björn Lundqvist                       
> Finsk-ugrisk forskningsarkivarie                   
> Namnarkivet i Uppsala                
> Institutet för språk                    
> och folkminnen                      
> Tel: +46 (0)18-65 21 62                
> E-post: bjorn.lundqvist at sofi.se       
> 
> Postadress: Institutet för språk       
> och folkminnen                       
> Box 135                               
> 751 04 UPPSALA                      
> Besöksadress: von Kraemers allé 21 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20150302/6188d10a/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list