[Ura-list] Doctoral Dissertation: Lotta Jalava 13.6.2015 klo 12

Larisa Leisiö Larisa.Leisio at uta.fi
Fri May 29 20:32:00 UTC 2015


----- Forwarded message from rgruntha at mappi.helsinki.fi -----
  Date: Fri, 29 May 2015 18:00:50 +0300
  From: rgruntha at mappi.helsinki.fi
Subject: Lotta Jalavan väitös 13.6.2015 klo 12
   To: helslang-doktorand at helsinki.fi, skl-jatko at helsinki.fi, 
sugri-jatko at helsinki.fi, sugri-laitos at helsinki.fi

Suomalais-ugrilaisen laitoksen jatko-opiskelijalista
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hei!


FM Lotta Jalavan väitöskirja (suomalais-ugrilaiset kielet, Helsingin 
yliopisto)

"Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change"

tarkastetaan lauantaina 13.6.2015 kello 12.15 Helsingin yliopiston 
päärakennuksen salissa 5. Vastaväittäjänä toimii professori Gerson 
Klumpp, Tarton yliopisto, ja kustoksena on professori Riho Grünthal.

Artikkeliväitöskirjan johdanto-osa on luettavissa E-thesis -palvelussa 
10 päivää ennen väitöstä. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154753.

http://www.helsinki.fi/sup/ajankohtaista/vaitos_jalava.html

Tervetuloa kuulemaan, katsomaan ja kokemaan! Huomatkaa 
lauantaiväitökselle tavallista myöhempi alkamisaika!

Dear Uralistians,


I have the pleasure of forwarding you the letter from Riho Grünthal.

Regards,

Larisa Leisiö

Lotta Jalava (Finno-Ugric languages, University of Helsinki) will 
defend the doctoral dissertation entitled

"Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change"

in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 13 June 2015 at 
12:15. The public examination will take place at the main building at 
the University of Helsinki, room 5. Professor Gerson Klumpp, Tarton 
yliopisto, will serve as the opponent, and Professor Riho Grünthal as 
the custos.

The dissertation is also available in electronic form through the 
E-thesis service. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154753.--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/


More information about the Ura-list mailing list