[Ura-list] Kindred People Scholarships to Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Sep 6 08:00:20 EDT 2017


Dear All,

The Kindred People Scholarships to Finland have once again been announced (see below and visit the page linked below, or the English version at http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_for_kindred_peoples <http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_for_kindred_peoples> , for more information). The scholarships are granted to postgraduate students and researchers who speak a Uralic language of Russia on mother-tongue level and conduct research on the Uralic languages or cultures of Russia. Note that the requirements have changed: now also postgraduate students or researchers affiliated to universities outside Russia (and Finland) are eligible. Also note that the applications must be submitted by the host institution (university institute, research institution, museum) in Finland. Please feel free to distribute this link to interested and eligible persons, advising them to contact their prospective host institutions in Finland ASAP.

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik, Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/ • ORCID 0000-0002-4892-9885
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ • VIRSU network: http://www.univie.ac.at/virsu/ > Välitetty viesti alkaa:
> 
> Lähettäjä: "Uotila Riitta (OPH)" <Riitta.Uotila at oph.fi>
> Aihe: [Suomi-opettajat] Sukukansaohjelman apurahat
> Päivämäärä: 6. syyskuuta 2017 klo 13.43.38 UTC+2
> Vastaanottaja: "suomi-opettajat at lists.cimo.fi" <suomi-opettajat at lists.cimo.fi>
> 
> Hei, hyvät suomen kielen ja kulttuurin opettajat!
>  
> Sukukansaohjelman apurahojen suuntaamista on hieman muutettu: Aiemmin ohjelmaan valittiin lähes yksinomaan Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivissa yliopistoissa jatko-opintojaan tai tutkimustaan tekeviä henkilöitä. Tästä eteenpäin apurahoja voidaan myöntää Venäjän suomalais-ugrilaistaustaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka
> tekevät jatko-opintoja tai tutkimusta Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivissa yliopistoissa tai muissa yliopistoissa Suomen ulkopuolella
> hallitsevat jotakin Venäjällä puhutuista suomalais-ugrilaisista kielistä äidinkielenomaisesti
> tutkivat Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä ja/tai kulttuureja
> Etusija annetaan Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden yliopistoissa jatko-opintoja tai tutkimusta tekeville.
> Tämä muutos on voimassa jo 30.9.2017 päättyvässä haussa (30.9.2017 mennessä suomalaisten yliopistojen laitosten on toimitettava hakemukset Opetushallitukseen).
> Sukukansaohjelmassa otetaan lisäksi käyttöön myös vastaavanlaiset lyhyet apurahat kuin suomen kielen ohjelmassa. 
> Molemmat muutokset näkyvät sivulla: http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri/ulkomaisille_jatko-opiskelijoille_ja_tutkijoille/sukukansa-apurahat <http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri/ulkomaisille_jatko-opiskelijoille_ja_tutkijoille/sukukansa-apurahat>
> Sukukansa-apurahat maisteriopiskelijalle -ohjelmassa otetaan käyttöön vastaavanlaiset muutokset apurahojen suuntaamisessa (apurahaa voidaan myöntää myös muille kuin Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden yliopistojen opiskelijoille) kevään 2018 hausta lähtien.
> Ystävällisin terveisin
>  
> Riitta Uotila
> Ohjelma-asiantuntija / Senior Programme Adviser
> Opetushallitus / The Finnish National Agency for Education
> PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki /  P.O. Box 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki, Finland
> Puh. 0295 338 525 / Tel. +358 295 338 525
> riitta.uotila at oph.fi <mailto:riitta.uotila at oph.fi>
> https://www.facebook.com/suomeamaailmalla <https://www.facebook.com/suomeamaailmalla>
> 
> Olemme uusi Opetushallitus! OPH ja CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus. Verkko-osoitteemme säilyvät toistaiseksi ennallaan. Lue sieltä lisää! 
> We are the new Finnish National Agency for Education! From the beginning of 2017 Finnish National Board of Education and Centre for International Mobility CIMO merge to form Finnish National Agency for Education. Our web sites will remain the same for the time being. Learn more from there!
>  
> _______________________________________________
> Suomi-opettajat mailing list
> Suomi-opettajat at lists.cimo.fi <mailto:Suomi-opettajat at lists.cimo.fi>
> https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/suomi-opettajat <https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/suomi-opettajat>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20170906/54451759/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2937 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20170906/54451759/attachment-0001.jpg>


More information about the Ura-list mailing list