[Ura-list] CFP: Lähivõrdlusi/Lähivertailuja

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Feb 15 07:29:32 EST 2018


Dear URA-LIST Community,

this is to remind you that the submission deadline of articles for Vol. 28 of the journal "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" ("Close Comparisons") is March 1.

LV welcomes articles on
- Finnish-Estonian contrastive studies,
- other contrastive language studies involving Estonian or Finnish,
- the learning of Estonian or Finnish (as a related language), and also
- on the learning of Estonian, Finnish, or any other Uralic language.

LV is a peer-reviewed journal indexed in the Scopus database. For more information see below (in Finnish) or visit the homepage: http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/index <http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/index> . Submissions and further queries: lv at eki.ee.

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik, Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/ • ORCID 0000-0002-4892-9885
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ • VIRSU network: http://www.univie.ac.at/virsu/ 

> 
> 
> Lähettäjä: Annekatrin Kaivapalu <annekatrin.kaivapalu at utu.fi>
> 
> 
> Hyvät sukukielten ja kielen oppimisen tutkijat
> 
> Muistutamme ystävällisesti, että tieteellisen kausijulkaisun "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" 28. numeroon tarjottavien artikkeleiden jättöaika on tänäkin vuonna 1. maaliskuuta 2018.
> 
> Antoisia kirjoitushetkiä toivoen
> 
> Julkaisun "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" toimitus 
> 
> 
> 
> "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" 28 kirjoituskutsu
> 
> Hyvät sukukielten ystävät 
> 
> Lähivertailuja-sarja on ilmestynyt vuodesta 2010 lähtien Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen (Eesti Rakenduslingvistika Ühing) tieteellisenä aikakauslehtenä nimellä Lähivõrdlusi. Lähivertailuja. Vuosittain julkaistaan yksi nide. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja artikkeleita arvioitaessa noudatetaan refereekäytäntöä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumissa Lähivõrdlusi. Lähivertailuja  -julkaisun tasoluokitus on 1. (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/index.html). 
> 
> Toivomme artikkeleja seuraavilta alueilta:
> – viron ja suomen kielen vertailevat tutkimukset
> – muut kontrastiiviset tutkimukset, joissa on mukana viro tai suomi
> – viron ja suomen oppiminen lähisukukielinä
> – muut toisen kielen / vieraan kielen oppimista koskevat tutkimukset, joissa kohdekielenä on viro, suomi tai jokin muu suomalais-ugrilainen kieli.
> 
> Artikkelien kielenä voi olla viro, suomi tai englanti. Viron- ja suomenkieliseen artikkeliin tulee liittää englanninkielinen tiivistelmä ja englanninkieliseen artikkeliin viron- tai suomenkielinen tiivistelmä. Lisätietoja, mm. kirjoitusohjeet, löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/index. 
> 
> Odotamme artikkeleita Lähivertailujen 28. niteeseen. Artikkelit tulee lähettää 1. maaliskuuta 2018 mennessä osoitteeseen lv at eki.ee. 
> 
> Lähivõrdlusi. Lähivertailuja -julkaisun 27. numeroon sisältyvät artikkelit löytyvät osoitteesta http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/issue/view/43, julkaisun numerot 19–27 ovat tilattavissa osoitteesta lv at eki.ee.
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20180215/e9b7f469/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list