Ma ei tea Brnost midagi. Aga see pole kaugel, juhul kui palk hea, ja tasub sinna üldse kandideerida. Leila teab vist midagi Brno eesti kohast. Terv, Peeter <br><br><div class="gmail_quote">2013/4/26 Johanna Laakso <span dir="ltr"><<a href="mailto:johanna.laakso@univie.ac.at" target="_blank">johanna.laakso@univie.ac.at</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div style="word-wrap:break-word">Dear All,<div><br></div><div>forwarded (below, in Estonian), some job announcements: Lecturer of Estonian to the universities of Lviv and Brno, teacher of Estonian to the Estonian Comprehensive School in Riga. For more information, please read below.</div>
<div><br></div><div>Best</div><div>JL<br><div>
<span style="text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-variant:normal;text-align:auto;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:normal;border-collapse:separate;text-transform:none;font-size:medium;white-space:normal;font-family:Helvetica;word-spacing:0px"><span style="text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-variant:normal;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:normal;border-collapse:separate;text-transform:none;font-size:medium;white-space:normal;font-family:Helvetica;word-spacing:0px"><div style="word-wrap:break-word">
<div>--</div><div>Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso</div><div>Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)</div><div>Abteilung Finno-Ugristik</div><div>Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7</div>
<div>A-1090 Wien</div><div><a href="mailto:johanna.laakso@univie.ac.at" target="_blank">johanna.laakso@univie.ac.at</a> • <a href="http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/" target="_blank">http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/</a></div>
<div>Project ELDIA: <a href="http://www.eldia-project.org/" target="_blank">http://www.eldia-project.org/</a> </div><div><br></div></div></span><br></span><br>
</div>
<div><br><div>Välitetty viesti alkaa:</div><br><blockquote type="cite"><div style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px"><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium;color:rgba(0,0,0,1.0)"><b>Lähettäjä: </b></span><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium">Katrin Maiste <<a href="mailto:katrin.maiste@estinst.ee" target="_blank">katrin.maiste@estinst.ee</a>><br>
</span></div><div style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px"><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium;color:rgba(0,0,0,1.0)"><b>Aihe: </b></span><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium"><b>Eesti lektori konkursid Lvivi ja Masaryki ülikooli</b><br>
</span></div><div style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px"><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium;color:rgba(0,0,0,1.0)"><b>Päivämäärä: </b></span><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium">26. huhtikuuta 2013 13.11.52 UTC+2.00<br>
</span></div><div style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px"><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium;color:rgba(0,0,0,1.0)"><b>Vastaanottaja: </b></span><span style="font-family:'Helvetica';font-size:medium">Õpetuskeskuste postiloend <<a href="mailto:ekkav_keskus@einst.ee" target="_blank">ekkav_keskus@einst.ee</a>><br>
</span></div><br>
  

    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Tere!<br>
    <br>
    Annan teada ja tuletan meelde, et käimas on eesti keele ja kultuuri
    lektori konkursid Lvivi ja Brno Masaryki ülikooli.<br>
    <br>
    Lvivi ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 15. mai):
    <a href="http://ekkm.estinst.ee/sisu/lviv/" target="_blank">http://ekkm.estinst.ee/sisu/lviv/</a><br>
    Masaryki ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 3. mai):<a href="http://ekkm.estinst.ee/sisu/brno-masaryki-ulikooli-lektori-konkurss/" target="_blank">http://ekkm.estinst.ee/sisu/brno-masaryki-ulikooli-lektori-konkurss/</a><br>

    <br>
    Samuti otsime eesti keele õpetajat Riia Eesti Põhikooli (tähtaeg 10.
    mai): <a href="http://ekkm.estinst.ee/sisu/Riia/" target="_blank">http://ekkm.estinst.ee/sisu/Riia/</a><br>
    <br>
    Lvivi kuulutuse tekst:<br>
    <br>
    Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja
    "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017"
    raames konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Lvivi
    Ivan Franko nimelisse Rahvusülikooli.<br>
    <br>
    Nõuded lektorile:<br>
    <ul>
      <li>vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti
        keele erialal);</li>
      <li>eesti keele valdamine emakeelena või emakeelekõneleja tasemel;</li>
      <li>ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks
        ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;</li>
      <li>ukraina, vene või inglise keele oskus.</li>
    </ul>
    Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu ja korvab kaks korda
    aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi.<br>
    Vastuvõttev ülikool pakub lektorile tasuta majutuse.<br>
    Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid <b>15. maiks </b>Eesti
    Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, ja elektrooniliselt
    e-posti aadressile <a href="mailto:katrin.maiste@estinst.ee" target="_blank">katrin.maiste@estinst.ee</a>:<br>
    <ul>
      <li>avaldus;</li>
      <li>elulookirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);</li>
      <li>motivatsioonikirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);</li>
      <li>haridust tõendava dokumendi koopia.</li>
    </ul>
    Täpsem teave:<br>
    Eesti Instituudist Katrin Maistelt, <a href="mailto:katrin.maiste@estinst.ee" target="_blank">katrin.maiste@estinst.ee</a>; Raina
    Reiljanilt, <a href="mailto:raina.reiljan@estinst.ee" target="_blank">raina.reiljan@estinst.ee</a>, <a href="tel:%2B372%20631%204355" value="+3726314355" target="_blank">+372 631 4355</a>;<br>
    Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt,
    <a href="mailto:andero.adamson@hm.ee" target="_blank">andero.adamson@hm.ee</a>, <a href="tel:%2B372%20735%200225" value="+3727350225" target="_blank">+372 735 0225</a>.<br>
    <br>
    <br>
    Palun edastage teave võimalikele kandidaatidele, listidesse jm<br>
    <br>
    Katrin Maiste<br>
    Eesti Instituut<br>
    <br>
  </div>

</blockquote></div><br></div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Ne nyomtasd ki ezt az üzenetet, ha nem feltétlenül szükséges! Napról-napra kevesebb fa van a világon, pedig erdők nélkül nincs élet a Földön.