Marathi April 2009 sammelan crisis

Madhukar Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Wed Apr 1 10:12:07 UTC 2009


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


=======================================
Marathi April 2009      Monthly Roman script (lipi) trial.
Based on Marathi M22 (www.mngogate.com/m22.pdf),
English E15 (www.mngogate.com/e15.htm) in website
(www.mngogate.com). Author's email-id on indexpage. 
Put it in contactlist to get his mails in inbox. Circulate.
Note on Marathi Sahitya Sammelan crisis (March 09).
[Newspapers contain many views, requests, protests]
------------------------------------- G1------------------------------------
17 maarch 09 roji devanaagarit 1 patrak  sakaal'i 10 te
12 darmyaan  kaahi vruttapatre (prasiddhis),  va vyakti
yaans Email kele... 17 taarkhelaa saayam Shri Yadav
yaani raajinaamaa dilaa... mahabal'eshvar yethe 82 ve
akhil bhaaratiya maraat'hi saahittya sammelan (20-22
maarch adhyaksha naslele) zaale... patrak saar ase >
-------------------------------------- G2 ----------------------------------
santa  Tukaram   yaanchaavaril   kaadambarit  lekhak
Shri Anand Yadav  yaani  aakshepaarha vidhaane keli
aahet,  ase vaarkari sampradaay dhurin'aans vaat'le...
Shri Yadav yaani maaphi maagitli,  pan'  tevhd'hyaane
dhurin'aanch'e samaadhaan naaahi...  82 ve saahittya
sammelan adhyakshapadaach'aa raajinaamaa tyaani
dyaavaa, ashi maagn'i keli...  raajinaamaa dilaa naahi
tar  haj'aaro  vaarkari  sammelanaat  harinaam-ghosh
kartil... sammelanaat vighna yeil ashaa vaartaa aahet.
----------------------- G3 (patrak saar ch'aalu) ------------------
dhurin'aanchi  hi maagn'i ayoggya aahe...  sammelan
yojanaa, adhyakshapad-nivad' yaanch'aa sambandha
dhurin'aanshi naahi... tyaani sammelan  sural'itapan'e
hou dyaave...  dnyaaneshvari 17 adhyaay ullekhito ki
taamas lok shil'e anna khaataat... Fridgemadhil anna,
lon'chi-biskit'e shil'e astaat... tarihi aapan' te khaato...
dnyaaneshvari adhyaay 1 ovi 12 buddhamat-khand'an
ullekh kelaa aahe... bauddha lokaani yaa granthaachi 
dind'i nako ase aandolan kele tar?.. kaahi apashabda
tukaaraam gaathet  aahet...   he gair-ullekh pahaataa
dhurin'ani vaad taan'u naye... sammelan 1 utsav aahe.
----------- patrak saar samaapta... prashna G4 ------------
don prashna pad'taat... dhurin'sansthaa dharmaadaay
aayuktaani nondli aselach'...   sansthechaa niyamaat
(raajinaamaa =) praayashchitta pharmaavn'e, dhamki
den'e vagaire adhikaar aahet?... kon'tyaahi pustakaat
chaaritrya-hanan, itihaas-vikruti asel, tar shaantatene
takraar, sunaavn'i, nivaad'aa yaasaat'hi kot'he j'aave ?
----------------------------------- G5 -----------------------------------
[gairsamaj' nako... Website lekh M22,  santa kavitaa].
maraat'hi vidnyaan sammelan (adhiveshan) hi prathaa
yashasvi zaali, Para 4 (www.mngogate.com/e06.htm).
maraat'hi saahittya sammelanaane  prathes preran'aa
dili, paan 2  (www.mngogate.com/m03.pdf)... vaarkari
dev Vitthal, va PuLa (www.mngogate.com/m02.pdf)... 
tasech' (www.mngogate.com/m08.pdf) paan 3 Para 2
=======================================   Connect with friends all over the world. Get Yahoo! India Messenger at http://in.messenger.yahoo.com/?wm=n/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20090401/85788eee/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list