Marathi August 2013

Madhukar Gogate mng1932 at YAHOO.COM
Thu Aug 1 08:36:21 UTC 2013


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu

==========================
Marathi August 2013....... Circulate.

Nonperiodic Marathi mail from 2000
in Devanagari script (part in Roman,
sample at start) Visit M22 E15 E03,
biodata (http://www.mngogate.com/)
M22 (www.mngogate.com/m22.pdf).
Topic here..... Joint social activities.
....................... 1 .........................
अनेकदा 2 संस्था काही कार्य एकत्रितपणे
करतात.  anekdaa 2 sansthaa kaahi
kaarya ekatritpan'e kartaat. < M22
....................... 2 .......................

महाराष्ट्र साहित्य परिषद (स्था.1906) व
मराठी विज्ञान परिषद (स्था.1966)  यांचे
राष्ट्रीय विज्ञानदिनास (28 फेब्रु) सहकार्य
2002 पासून आहे.. नामवंत वैज्ञानिकाचे
मराठीत  व्याख्यान  पुणे येथे आयोजित.
काही व्याख्यान-लेख > मसाप पत्रिकेत.
....................... 3 ........................
2002 पासून दर महिना अभियांत्रिकीवर
मराठीत भाषणे.. (संयोजक इंस्टिट्यूशन
ऑफ इंजिनिअर्स, पुणे + मविप) सहसा
तिसरा मंगळवार  सायं इंस्टि हॉलमध्ये.
काहींचे  सारांश  इंस्टिट्यूशन वार्तापत्रात.
......................  4 .......................
2006  पासून  दररोज  (रविवार, व रजा
व्यतिरिक्त  दरवर्षी  सुमारे 305) मविप
तर्फे (विविध  लेखक, विषय) ’ कुतूहल ’
हे विज्ञानसदर  दैनिक लोकसत्ता मध्ये.
...................... 5 ......................
वर  नियमितपणे होणारी संयुक्त कामे.
मविपसह कधीकधी काही संयुक्त कामे
केलेल्या संस्था > राज्य मराठी विकास
संस्था, लोकमान्य सेवा संघ, महाराष्ट्र
राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, होमी
भाभा विज्ञानशिक्षण केंद्र, मुंबई मराठी  
साहित्य संघ ( व इतरही काही संस्था).
यथावकाश सर्व सहयोगी संस्थांची नोंद
मविपच्या वेबसाईटमध्ये उचित ठरेल.
मविपची स्वतंत्र  कामेही खूप असतात. 
..................... 6 .......................
मविपची काही माहिती इंग्रजी लेख >
(www.mngogate.com/e06.htm)
यात  मविप (वेबसाईट लिंक, मासिक
पत्रिका लिंक) उघडा. मुखपृष्ठ क्लिक
करताच संपूर्ण अंक उघडतो.. जगात
कुठूनही तो वाचता येतो.  मविपच्या
स्थापनावर्षी (1966) दूरदर्शन व साधे
झेरॉक्सही  महाराष्ट्रात नव्हते. असो.
वैज्ञानिक व मविप यांबाबत पहा >>
(www.mngogate.com/m02.pdf) 
=======================
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20130801/f5a8568c/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list