Marathi May 2014

Madhukar Gogate mng1932 at YAHOO.COM
Thu May 1 22:06:45 UTC 2014


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu

=======================

Marathi May 2014. ...........   (Circulate)
in Devanagari script,
 part 1 in Roman
too. See M22, E03, E15, biodata  on my
website (www.mngogate.com)     
M22 (www.mngogate.com/m22.pdf) 
............................1..................................
कित्येक चौरस किलोमीटर भूमी म्हणजे राष्ट्र  नाही. 
तेथील  कायदे समान हवेत..  kittek ch'auras
kilomit'ar  bhumi   mhan'je  raasht'ra
naahi... tethil  kaayde samaan  havet.
M22 (कित्तेक्‌ , राश्ट्र ) उच्चार..  ch, ch'  हे भेद.
............................ 2
 ..............................
जैसी पुष्पांमाजी पुष्प मोगरी,   
की  परिमळांमाजी कस्तुरी, 
तैसी भाषांमाजी साजिरी, मराठिया.  
-- फादर स्टीफन्स (1549-1619)
हा  कविता अंश एका युरोपिय मिशनरींचा.  त्यानी
मराठीत [क्रिस्तपुराण] गोवा  येथे लिहिले. तेथील
पोर्तुगीज  राजवट >  क्रिस्त,  किरीस्ताव  हे शब्द. 
ब्रिटिश  ख्राइस्ट ( < ख) उच्चार.  बहुधा  त्यामुळे
मराठी  व काही  भाषात ख्रिस्त,  ख्रिस्ती  हे शब्द. 
शब्दभेद,  उच्चारभेद   शक्य.  उदा. तेरेसा, टेरेसा. 
[ज्ञान] उच्चार   gyaan हिंदी,
  dnyaan मराठी.
अपवाद  पहा..   ज्ञानेश्वर  > ज्ञानबा >  ग्यानबा.
वारकरी  यात्रेत   " ग्यानबा तुकाराम "
 घोष होतो. 
............................ 3 ................................
राज कपूर फिल्म   (श्री 420) (सन 1955).  हिंदी
गीत (फक्त आरंभ पुढे)..   मनोरंजक व उद्बोधक.
मेरा जूता है जापानी
ये पतलून
 इंगलिस्तानी
सर पे लाल टोपी रूसी
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी !  
............................... 4 ...........................
हिंदु व  मुस्लिम गायक, वादक यानी " हिंदुस्तानी "
संगीत संपन्न केले. गुगल (सर्च इंजीन) वर लिहा >
ganesh on indonesian currency note
मुस्लिमबहुल इंडोनेशीया देशात नोटेवर गणेश चित्र. 
वरील उदाहरणे  धार्मिक समन्वयाची, सलोख्याची.
.............................. 5 ...........................
जोडोनिया धन, उत्तम
 वेव्हारे,
उदास विचारे, वेच करी !  -- संत तुकाराम
वरील अभंग (आरंभ) बोधप्रद. भ्रष्टाचार करु नये.
.............................. 6 ...........................
एके काळी धर्माचे प्राबल्य  मानवी जीवनावर होते.
शिक्षणप्रसाराने  व विज्ञानप्रसाराने  ते कमी झाले. 
धर्मामध्ये माणुसकी मूल्ये  पाहिजेत.  उदा. सती,
अस्पृश्यता,  चोराचे हात तोडणे, अशा क्रूर धर्माज्ञा
रद्द झाल्या.  अशा  अन्यही आहेत,  रद्द कराव्यात.
UN human rights > महिला
 अवमान नको.
भारतीय संविधानातले Directive principle
सुचवते की भारतात समान नागरी कायदा करावा.
तो गोवा  राज्यात आज आहे. पूर्ण  देशात, निदान 
महाराष्ट्रात तसा कायदा करावा...  समान कायदा
पुरुष-महिला यांची समता प्रतिष्ठा यास उपयोगी.
उदा. (घटस्फोट, पोटगी) माणुसकीचा कायदा हवा.
टीप.. लेखक वेबसाईटवर  इंग्रजी लेख E10 पहा.
==============================
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20140501/72398887/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list