Smorgas (1858); Mole (1901); Batik (1857)

Douglas G. Wilson douglas at NB.NET
Tue Jul 24 22:24:10 UTC 2001


>"The word smörgås is known in Swedish since the 1500s, but does not occur in
>any other Nordic languages... the etymology of the word is not 100% certain,
>but apparently it was first used to describe the butter clumps that (as
>geese) float on the butter milk when one churns butter.  Several examples
>from old times show that smörgås primarily is used about the butter clumps
>that are spread on the bread."

Excerpted from the Swedish Academy dictionary on the Web (this is like a
Swedish OED [except that the price is right]):

----------

SMÖRGÅS ....

ETYMOLOGI: [av SMÖR o. GÅS (i bet. 4) BETYDELSE:]

1)

BRUK: (numera föga br.)

BETYDELSE: smörklick l. smörklimp l. smör på ett stycke bröd l. till en
smörgås (i bet. 2) ....

2)

BETYDELSE: brödskiva l. brödstycke o. d. med påbrett smör (o. med pålägg);
äv. om brödskiva osv. med påstrykning (l. påläggning) som ersätter smör ....

----------

GÅS ....

4)

ETYMOLOGI: [sannol. specialanv. av 3 o. urspr. användt om grädden vid
kärning, då den pöser upp o. blir mycket tjock, resp. om var särskild av de
vid kärning bildade smörklumparna som simma ovanpå mjölken ...]

BETYDELSE: (ss. enkelt ord bl. starkt bygdemålsfärgat i vissa trakter)
halvkärnad grädde (ss. maträtt); smörklump (att breda på bröd), smör; äv.
elliptiskt för smörgås (i eg. o. utvidgad anv.). ....

----------

I guess this pretty much matches Leif Knudsen's statement above?

-- Doug WilsonMore information about the Ads-l mailing list