Unders�gelsen viser bl.a. at et flertal.

Elisabeth Lauridsen engel at hum.au.dk
Wed Apr 24 08:23:14 UTC 2002


For hver 100 allophones der vælger engelsk, vælger 120 fransk.
Samtidig opererer canadiske demografer med et fænomen der hedder transfert linguistique, et sprogskifte fra modersmålet til et andet sprog i hjemmet. Statistique Canada kan konstatere at kun 36% af les allophones foretager et sprogskifte og flertallet af disse vælger engelsk.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: indvandrere.com
Type: application/octet-stream
Size: 68608 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/lgpolicy-list/attachments/20020424/388a1f83/attachment.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DIAMONDS.GIF
Type: image/gif
Size: 22606 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/lgpolicy-list/attachments/20020424/388a1f83/attachment.gif>


More information about the Lgpolicy-list mailing list