Lege aldaketarik ez / No changes to the law

Harold F. Schiffman haroldfs at ccat.sas.upenn.edu
Thu Apr 7 12:54:02 UTC 2005


No changes to the law

The report by the language policy committee has only recommended minor
modifications in the Iruea area linguistic zone

Alberto Barandiaran  IRUNEA (Pamplona)

The committee set up by the Parliament of Navarre to examine language
policy will be recommending to the Government of Navarre that the
situation should remain as it is, and has called for a review of only the
Irunea (Pamplona) area linguistic zone. The committee members commissioned
Carlos Cristobal (PSN) to draw up a document agreed upon by consensus, but
the member of parliament made it clear that he intended to put forward a
proposal that could be passed by the majority. Nothing more.

The text sent by Cristobal to the political parties does not include one
single recommendation made by the Basque language devotees group and does
no more than reflect the views of the UPN and the PSN. The only change can
be summed up in one single sentence which is in the conclusion: The Law
governing the Basque language in Navarre has shown that it is capable in
itself of shaping a positive language policy.


http://www.berria.info/english/ikusi.php?id=1352#

Basque version:

Lege aldaketarik ez

Hizkuntza politikaren ponentziaren txostenak Iruerriko hizkuntz eremuan
aldaketa txikiak baino ez ditu proposatzen

alberto barandiaran - IRUEA

Nafarroako Parlamentuaren hizkuntza politika aztertzeko ponentziak egoera
bere hartan mantentzeko proposamena egingo dio Nafarroako Gobernuari, eta
soilik Iruerriko hizkuntza eremuak berraztertzeko eskatuko dio.
Ponentziakideek Carlos Cristobali (PSN) eman zioten adostasunezko idazkia
prestatzeko mandatua, baina parlamentariak garbi azaldu zuen gehiengoak
onartuko lukeen proposamena egingo zuela. Besterik ez.

Cristobalek alderdi politikoei igorri dien testuak ez du talde
euskaltzaleek egindako proposamen ia bakarra ere jasotzen, eta UPNren eta
PSNren iritziak biltzera mugatu da. Aldaketa guztia, ondorioak zehazteko
esaldi bakar batean laburbil daiteke: Nafarroako Euskararen Legeak
erakutsi du hizkuntza politika positiboa eragiteko gai dela berez.

Proposamen bakar bat ere ez du jaso

Ez bost, ez lau, ez hiru. Proposamen bakar bat ere ez du jaso azken
txostenak. Akaso, Noaingo eta Elortzibarko haurrentzako soluziobideren
bat. Esan daiteke ponentziak hainbat hilabetetan eginiko lanak, azkenean,
ez duela aldaketarik ekarriko euskararen egoera ofizialarentzat Nafarroan.

Cristobalen idazkiak, hainbat ohar orokor egiten ditu, Nafarroako
hizkuntza politika gidatu behar duten oinarriei buruzkoak. Aipatzen du
lurraldearen pluraltasuna onartu behar dela, eta euskara Foru Erkidegoaren
izaeraren marka berezituaren parte dela. Ondarea zaindu eta artatu behar
dela, eta erabilera politikoa saihestu behar dela.Baina proposamenaren
mamiak ez du inola ere altxortzat jotzen den ondarea bizkortu eta
bultzatzeko neurririk aipatzen. Hain zuzen ere, ponentziaren bileretan
parte hartu duten talde gehienen iritziaren kontra, Euskararen Legearen
eta, ondorioz, hizkuntzaren araberako mugaketaren aldeko defentsa sutsua
egiten du testuak.Esaterako, legea bere horretan mantentzea eta oinarrizko
aldaketarik gabe garatu behar dela berresten du, eta lege hori Nafarroako
hizkuntza pluraltasunaren topagunea dela.

Lurraldearen berezko elebitasuna

Ofizialtasunaz ere bere epaia eman du proposamenak. Alderdi abertzaleek
eta IU/EB taldeak, ponentziaren ondorioak erabaki baino lehenago,
ofizialtasuna, gutxienez irakaskuntzan, lurralde osora zabaltzearen aldeko
mezua eman zuten.

Cristobalek proposatuko duen testuak dio, ordea, Foruen Hobekuntzak eta
Euskararen Legeak berak ezarri zituzten hizkuntza eremuei eutsi egin behar
zaiela dio, gure lurraldearen berezko elebitasunaren froga direlako antza.
Nafarroako Parlamentuaren hizkuntza politika aztertzeko ponentziak, era
berean, ez du aintzat hartzen euskararen ofizialtasuna lurralde osoan, edo
Foru Hobekuntzaren aldaketa, egungo errealitate soziolinguistikarako ez
baita ez gomendagarria ez egokia.

Carlos Cristobalen testuaren gainean taldeek azken iritzia eman beharko
dute apirilaren 13an. Gehiengoz onartuko den testua indar banaketa kontuan
hartuta, Cristobalek proposatutako bera izango da, edo akaso hori baino
epelagoa, Nafarroako Gobernuari igorriko diote. Proposamena, nolanahi ere,
horixe da, proposamena besterik ez.More information about the Lgpolicy-list mailing list