[lg policy] Fwd: [Edling] Website launched connects research and multilingual communities

Harold Schiffman hfsclpp at GMAIL.COM
Sun Sep 8 20:17:52 UTC 2013


Forwarded From:  <edling at bunner.geol.lu.se>


Dear EdLing Listserv members,

I'm forwarding on a press release about a new website our research team
just launched that may be of interest to the group.

Best regards,

Sarah Compton
Ph.D. candidate
University of Jyväskylä
sarah.e.compton at jyu.fi*Website Launched Connects Research and Multilingual Communities*

JYVÄSKYLÄ, Finland, June 11, 2013 – The University of Jyväskylä’s Discourse
Studies Research Team announced today the launch of a new website that
brings together research and multilingual minority language communities to
showcase creative uses of language in everyday life.

The website, Jyväskylä Discourse Hub (www.discoursehub.fi), includes

- examples of community and research-led initiatives to increase awareness
of language practices within minority and indigenous language communities,

- an invitation for individuals, communities, and researchers to share
their projects related to creative uses of language,

- a clearinghouse for research that investigates the ways in which language
practices change and how languages are managed and maintained in
multilingual communities, and

- responses to Frequently Asked Questions about Nexus Analysis, a discourse
analytic framework taken up by the research team.The aim of showcasing community-led projects is to increase awareness of
languages, their speakers and signers, and how languages are used in
different contexts. The launch includes projects like multilingual
storybooks written in languages used at home and at school by Sámi school
children in Lapland, Finland, as well as a license plate campaign in Texas,
USA, that displays the expression “I love you” in American Sign Language.

Visitors to the site are encouraged to submit projects from their
communities and research that focus on how minority and indigenous
languages are used in everyday interactions. The project’s director,
professor Sari Pietikäinen, described the impetus for developing the
website: “Our team wanted to create a space where individuals, communities,
and researchers could connect with each other to share their experiences
and insights into how multilingualism is encountered and how languages are
managed and maintained in changing communities.”

Also included on the website is a clearinghouse of research that
investigate language practices within minority and indigenous language
communities. Lastly, the website houses a list of responses to Frequently
Asked Questions about one of the discourse analytic approaches used by the
team: Nexus Analysis.

The website is accessible at www.discoursehub.fi. Information about the
Peripheral Multilingualism Project, lead by the Jyväskylä Discourse Studies
Research Team that supports the new website, is available at
www.peripheralmultilingualism.**fi<http://www.peripheralmultilingualism.fi/>.


*Press Contact
*Sarah Compton
+358-40-8054800
sarah.e.compton at jyu.fi

 ** ** **
# # #
**
*Uusi verkkosivusto yhdistää kielentutkimuksen ja monikieliset yhteisöt*

JYVÄSKYLÄ, 11. kesäkuuta 2013 –Jyväskylän yliopiston diskurssintutkimuksen
ryhmä on tänään julkistanut uuden verkkosivuston, joka kutsuu tutkijat ja
monikieliset yhteisöt esittelemään uusia, luovia tapoja käyttää kieltä
arkipäivän tilanteissa.

Jyväskylä Discourse Hub -sivusto (www.discoursehub.fi) sisältää

- esimerkkejä kieliyhteisöjen omista hankkeista, joilla pyritään lisäämään
tietoisuutta monikielisyydestä ja vähemmistökielistä

- kutsun yksittäisille ihmisille, yhteisöille ja tutkijoille jakaa tietoa
heidän hankkeistaan, jotka käsittelevät luovia kielenkäytön tapoja,

- tietokeskuksen, jossa tarkastellaan vähemmistökielten vahvistamista
monikielisissä yhteisöissä, ja

- vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin neksusanalyysistä,
diskurssintutkimuksen ryhmän teoreettis-metodisesta näkökulmasta.


Yhteisöjen alullepanemien hankkeiden esittelemisellä pyritään lisäämään
tietoisuutta kielistä, niiden käyttäjistä sekä siitä, miten kieliä
hyödynnetään muuttuvissa tilanteissa. Sivusto esittelee esimerkiksi
saamenkielisten lasten ja luokkien kirjaprojektin, jossa koululaiset
kirjoittivat tarinoita kotona ja koulussa käyttämillään kielillä, sekä
teksasilaisen viittomakielen kampanjan, joka mahdollisti teksasilaisten
rekisterikilpien ostamisen ”Minä rakastan sinua”-viittomamerkin kera.
Sivuston kävijöitä kannustetaan esittelemään omien yhteisöjensä hankkeita,
joissa tarkastellaan monikielisyyttä ja vähemmistökieliä arjessa.
Jyväskylän yliopiston diskurssintutkimuksen ryhmä vetäjä, professori Sari
Pietikäinen, kuvailee kimmoketta sivuston luomiseen:“Ryhmämme halusi luoda
sellaisen paikan, jossa yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja tutkijat voivat
kohdata toisensa ja jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään kielten
käyttämisestä ja säilyttämisestä muuttuvissa kieliyhteisöissä.”

Sivusto sisältää tietoa tutkimuksista, jotka tarkastelevat monikielisyyttä
ja vähemmistökieliä. Lisäksi sivustolla esitellään neksusanalyysiä,
tutkimusryhmän teoreettis-metodista viitekehystä, sekä vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin liittyen neksusanalyysiin ja
diskurssintutkimukseen.

Uusi sivusto löytyy osoitteesta www.discoursehub.fi. Sivustoa ylläpitävästä
tutkimusryhmästä, Suomen Akatemian rahoittamasta Monikielisyys ja periferia
-hankkeesta (Peripheral Multilingualism), on saatavissa tietoa osoitteesta
www.peripheralmultilingualism.**fi<http://www.peripheralmultilingualism.fi/>
.

*Yhteyshenkilö
*Sari Pietikäinen

040-7690184

sari.p.pietikainen at jyu.fi

 ** ** **
# # #

_______________________________________________
Edling mailing list
Edling at bunner.geol.lu.se
http://bunner.geol.lu.se/mailman/listinfo/edling
-- 
**************************************
N.b.: Listing on the lgpolicy-list is merely intended as a service to its
members
and implies neither approval, confirmation nor agreement by the owner or
sponsor of the list as to the veracity of a message's contents. Members who
disagree with a message are encouraged to post a rebuttal, and to write
directly to the original sender of any offensive message.  A copy of this
may be forwarded to this list as well.  (H. Schiffman, Moderator)

For more information about the lgpolicy-list, go to
https://groups.sas.upenn.edu/mailman/
listinfo/lgpolicy-list
*******************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/lgpolicy-list/attachments/20130908/626e34e6/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
This message came to you by way of the lgpolicy-list mailing list
lgpolicy-list at groups.sas.upenn.edu
To manage your subscription unsubscribe, or arrange digest format: https://groups.sas.upenn.edu/mailman/listinfo/lgpolicy-list


More information about the Lgpolicy-list mailing list