<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br>
    </font>
    <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1">
      <tbody>
        <tr>
          <td valign="top"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><i>UK
                Language Policy after Brexit 2017: The influence of
                devolution</i><br>
              21 September 2017, Aberystwyth University<br>
              <a class="moz-txt-link-freetext"
                href="https://sites.google.com/view/uklpab/2017">https://sites.google.com/view/uklpab/2017</a><br>
            </font> </td>
          <td valign="top"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><i>
                Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
                2017: Dylanwad datganoli</i><br>
              21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth<br>
              <a class="moz-txt-link-freetext"
                href="https://sites.google.com/view/uklpab/2017">https://sites.google.com/view/uklpab/2017</a><br>
            </font> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top">
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span
                  style="font-weight: bold;">Call for papers</span></font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">(Abstract
                deadline: <b>Friday 7 Ju</b><b>ly </b><b>2017</b>)<br>
                <br>
                Following on from the inaugural UKLPAB conference in
                2016, the theme of this year’s meeting will be
                devolution and the extent of policy variation
                post-Brexit. What will be the significance of Brexit for
                language policies adopted by UK nations?</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Potential
                themes could include:</font></p>
            <ul>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Will Brexit
                  be significant for strategies and policies adopted by
                  UK nations to promote minority languages and signed
                  languages?</font></li>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Given that
                  education is devolved, how might the teaching of
                  modern foreign languages be approached differently
                  across the UK?</font></li>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">How might
                  overarching macro-economic changes brought about by
                  Brexit influence language policies, including those of
                  broadcasters and health bodies?</font></li>
            </ul>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Moreover, we
                hope to include all researchers interested in UK
                language policy, to consider the impact of Brexit on the
                field.</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">UKLPAB took
                place last year in England, and this year will take
                place in Wales. In addition to our call for papers, we
                invite applications to host next year’s UKLPAB in
                another of the UK nations.</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span
                  style="font-weight: bold;">The event is free. Lunch
                  and refreshments will be provided.</span></font></p>
          </td>
          <td valign="top">
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span
                  style="font-weight: bold;">Cais am bapurau</span></font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">(Dyddiad cau:
                <b> Dydd Gwener 7 Gorffennaf, 2017</b>)<br>
              </font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Yn dilyn
                cynhadledd gyntaf UKPLAB yn 2016, thema cyfarfod eleni
                fydd datganoli a graddau amrywiadau polisi wedi ymadael
                â’r Undeb Ewropeaidd. Beth fydd arwyddocâd Brexit i
                bolisiau iaith cenhedloedd y DU?</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Ymysg y themau
                i’w hymchwilio mae’r canlynol:</font></p>
            <ul>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">A fydd
                  Brexit yn cael effaith arwyddocaol ar strategaethau a
                  pholisiau cenhedloedd y DU i hyrwyddo ieithoedd
                  lleiafrifol?</font></li>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Gan fod
                  addysg wedi ei ddatganoli, allai addysgu ieithoedd
                  tramor modern gael ei ystyried mewn ffyrdd wahanol ar
                  draws y DU?</font></li>
              <li><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Beth yw’r
                  posibiliadau o ran dylanwad newidiadau
                  macro-economaidd eang yn sgil Brexit ar bolisiau
                  iaith, yn cynnwys polisiau cyrff cyhoeddus ar lefelau
                  gwahanol o lywodraeth, cyrff iechyd a darlledwyr?</font></li>
            </ul>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">O fewn y
                rhychwant eang hwn, gobeithiwn gynnwys ymchwilwyr sydd â
                diddordeb mewn polisiau iaith o fewn y DU i ystyried
                effaith Brexit ar y maes.</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Cynhaliwyd
                UKLPAB y llynedd yn Lloegr gan gael ei gynnal yn
                Aberystwyth eleni. Yn ychwanegol at y cais am bapurau,
                rydym yn gwahodd ceisiadau i fod yn lleoliad ar gyfer
                UKLPAB mewn rhan arall o’r DU flwyddyn nesaf.</font></p>
            <p><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span
                  style="font-weight: bold;">Mae’r digwyddiad yn rhad ac
                  am ddim. Darperir lluniaeth am ddim yn y digwyddiad
                  hwn.</span></font></p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <font face="Helvetica, Arial, sans-serif"> <br>
      <br>
      Thanks / Diolch,<br>
      Dave<br>
      <br>
      --<br>
      Dr. Dave Sayers, ORCID no. 0000-0003-1124-7132<br>
      Senior Lecturer, Dept Humanities, Sheffield Hallam University | <a
        class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.shu.ac.uk">www.shu.ac.uk</a><br>
      Honorary Research Fellow, Cardiff University & WISERD | <a
        class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.wiserd.ac.uk">www.wiserd.ac.uk</a><br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated"
        href="mailto:dave.sayers@cantab.net">dave.sayers@cantab.net</a>
      | <a class="moz-txt-link-freetext"
        href="http://shu.academia.edu/DaveSayers">http://shu.academia.edu/DaveSayers</a><br>
      <br>
    </font>
  </body>
</html>