A lecturer position at the Dept. of linguistics, Stockholm University

Maria Koptjevskaja Tamm tamm at LING.SU.SE
Sun Oct 19 16:33:44 UTC 2008


Dept. of Linguistics at Stockholm University is looking for a 
lecturer with a competence in General and Computational linguistics 
(ref nr SU 612-2562-08). The future tasks include teaching courses in 
both General and Computational linguistics, supervision of Bachelor 
and Master dissertations, research and, possibly, administration.
Evaluation of the applications will take into consideration the 
applicant's research and pedagogical competence in both General and 
Computational linguistics. Candidates for the position should have a 
PhD in General or Computational linguistics and should be able to 
document their pedagogical education and pedagogical skills. Earlier 
success in raising funds for research is an addional merit.

Applications should be formed according to the template found at  
www.su.se/nyanstallning and accompanied by max 10 scientific 
publications. Applicants are encouraged to make themselves acquainted 
with the document "Documentation of qualifications for employment as 
a teacher" that can be found at the same address.

For queries contact the head of the Dept. of Linguistics, Christina 
Hellman, tfn +46 –8-16 23 35, e-post: christina.hellman at ling.su.se.

Deadline: November 17th 2008. Send the application (SU 612-2562-08) 
to Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 STOCKHOLM

----------------------
INSTITUTIONEN FÖR LINGVISTIK söker Universitetslektor i lingvistik 
(ref nr 612-2562-08)


Arbetsuppgifter: Innehavaren skall arbeta med undervisning inom 
grundutbildningen i allmän språkvetenskap och datorlingvistik samt 
initiera och bedriva egen forskning inom något av dessa områden. 
Handledning av studenter på C- och D-nivå samt doktorander kan ingå i 
arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas vara beredd att ta på sig 
administrativa uppgifter inom institutionen.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dokumenterad kompetens inom 
de båda områdena allmän språkvetenskap och datorlingvistik krävs. 
Erfarenhet av att söka och få externa forskningsmedel beaktas särskilt.

Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen 
eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått 
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat 
motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Eventuell begäran om att istället anställas som professor skall 
tydligt framgå av ansökan.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningarna som finns 
tillgängliga på www.su.se/nyanstallning. Sökande rekommenderas även 
att ta del av dokumentet "Meritering för anställning som lärare" som 
finns på samma www-adress. Observera att maximalt 10 vetenskapliga 
arbeten får insändas för bedömning.

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, Christina Hellman, tfn 
08-16 23 35, e-post: christina.hellman at ling.su.se.

Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO) och Lisbeth Häggberg (ST), 
tel 08-162000 vx samt Gunnar Stenberg (SEKO), tel 070-316 43 41.

Välkommen med Din ansökan, med ref nr SU 612-2562-08, senast den 17 
november 2008 till: Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 
STOCKHOLM

Maria Koptjevskaja Tamm
Dept. of linguistics, Stockholm University
106 91 Stockholm, Sweden
tel.: +46-8-16 26 20
tamm at ling.su.se
http://www.ling.su.se/staff/tammMore information about the Lingtyp mailing list