SV: [sw-l] LESSONS in Writing Full Body Movement

Harald Bentz Høgseth Harald.Bentz.Hogseth at IBM.HIST.NO
Wed Oct 19 10:56:29 UTC 2005


Hi Valerie,

I'm still present, but my little baby boy takes mostly of my attention this
days. Beside it's so much to put into consideration for me yet. As I told
you, I don't have any foreknowledge of this area of knowledge (profession),
but my first step will be tomorrow when I'm visiting Ingvild in Bergen. That
will be the first stage. I need some guidance on have to bee familiar with
full body writing, but also about the background (history), theory, the
method and so on. Just to follow up my questions from last e-mail witch I
wrote to you in Norwegian:

Bakgrunn:
Min utfordring ligger først og fremst i å "oversette" avtrykkene etter
eggverktøy (fra skjærende verktøy som etter øksehugg osv) i arkeologisk
tømmer til et slags formspråk, i form av Full body movment, Sign Writing
eller et annet notasjonssystem. Akkurat nå har jeg en person som arbeider
med selve dokumentasjonen etter avtrykkene på to tømmerstokker fra
500-tallet e. Kr. De blir nemmelig skannet 3 dimensjonalt ved hjelp av en
fotoskanner.
Fordelen med å bruke en skanner er at redskapssporene (i overflaten av
tømmeret) dokumenteres 3 dimensjonalt. Det betyr det enkelte hugg, eller
serien av hugg fra øksen(e) kan sees fra alle vinkler. På min datamaskin vil
jeg kunne snu og vende på disse merkene/ avtrykkene og dermed måle dem. Jeg
kan med andre ord se innslagsretningen etter øksen(e), det vil si etter
hvordan øksen har gått inn i tømmeret (vinkelen avslører forholdet mellom
menneske, redskap og material - altså arbeidsprosessen eller handlingene),
dimensjonen etter øksen, rekkefølgen av hugg, arbeidsretning osv. Alt dette
er opplysninger som indirekte forteller noe om arbeidsprosessen bak
avtrykkene, altså forholdet mellom menneske, redskap og material.

Konkret spørsmål:
1. I need some guidance on have to bee familiar with full body writing, but
also about the background (history), theory, the method and so on

Cheers
Harald-----Opprinnelig melding-----
Fra: owner-sw-l at majordomo.valenciacc.edu
[mailto:owner-sw-l at majordomo.valenciacc.edu] På vegne av Valerie Sutton
Sendt: 18. oktober 2005 22:43
Til: sw-l at majordomo.valenciacc.edu
Emne: Re: [sw-l] LESSONS in Writing Full Body Movement

SignWriting List
October 18, 2005

LESSONS Full Body Writing

Feet Symbols
http://www.movementwriting.org/lessons/fullbody/fullbody05.html

Smile...I know...this is not exactly SignWriting! Unless you slap  
your foot in a sign! ;-))

There is a project in Norway where they might write the movements of  
cutting wood for making boats...and if they use Movement Writing to  
document the movements of cutting wood, they will need the Foot  
symbols...smile...because they place their foot on the log, before  
cutting it...

I am soon returning to SignWriting!!

Val ;-)More information about the Sw-l mailing list