NORWAY Full Body Writing for Research Project

Valerie Sutton sutton at SIGNWRITING.ORG
Thu Oct 20 01:49:46 UTC 2005


SignWriting List
October 19, 2005

Hello Harald and Ingvild in Norway!
I am so happy to receive this message, Harald.

I didn't realize you joined the SignWriting List! Welcome to the 
List ;-)

And I hope you and Ingvild enjoyed your discussion of SignWriting and 
Full Body writing today, in Bergen, Norway. I only wish I could have 
participated with you ;-)

Although I tried to start some teaching of Full Body writing 
recently, the truth is, that I have barely gotten started on that big 
project. Meanwhile, I know you need to learn about the History behind 
the writing system, and so in the next few messages I will try to 
help you with that.

In the future, if you have video clips of the movements you are 
trying to write, we can discuss writing those movements together...I 
am happy to help all I can ...

Best of luck with your project...and have fun with your little boy!!

Val ;-)

--------------------------

On Oct 19, 2005, at 3:56 AM, Harald Bentz Høgseth wrote:
> I'm still present, but my little baby boy takes mostly of my 
> attention this
> days. Beside it's so much to put into consideration for me yet. As 
> I told
> you, I don't have any foreknowledge of this area of knowledge 
> (profession),
> but my first step will be tomorrow when I'm visiting Ingvild in 
> Bergen. That
> will be the first stage. I need some guidance on have to bee 
> familiar with
> full body writing, but also about the background (history), theory, 
> the
> method and so on. Just to follow up my questions from last e-mail 
> witch I
> wrote to you in Norwegian:
>
> Bakgrunn:
> Min utfordring ligger først og fremst i å "oversette" avtrykkene etter
> eggverktøy (fra skjærende verktøy som etter øksehugg osv) i 
> arkeologisk
> tømmer til et slags formspråk, i form av Full body movment, Sign 
> Writing
> eller et annet notasjonssystem. Akkurat nå har jeg en person som 
> arbeider
> med selve dokumentasjonen etter avtrykkene på to tømmerstokker fra
> 500-tallet e. Kr. De blir nemmelig skannet 3 dimensjonalt ved hjelp 
> av en
> fotoskanner.
> Fordelen med å bruke en skanner er at redskapssporene (i overflaten av
> tømmeret) dokumenteres 3 dimensjonalt. Det betyr det enkelte hugg, 
> eller
> serien av hugg fra øksen(e) kan sees fra alle vinkler. På min 
> datamaskin vil
> jeg kunne snu og vende på disse merkene/ avtrykkene og dermed måle 
> dem. Jeg
> kan med andre ord se innslagsretningen etter øksen(e), det vil si 
> etter
> hvordan øksen har gått inn i tømmeret (vinkelen avslører forholdet 
> mellom
> menneske, redskap og material - altså arbeidsprosessen eller 
> handlingene),
> dimensjonen etter øksen, rekkefølgen av hugg, arbeidsretning osv. 
> Alt dette
> er opplysninger som indirekte forteller noe om arbeidsprosessen bak
> avtrykkene, altså forholdet mellom menneske, redskap og material.
>
> Konkret spørsmål:
> 1. I need some guidance on have to bee familiar with full body 
> writing, but
> also about the background (history), theory, the method and so on
>
> Cheers
> Harald
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: owner-sw-l at majordomo.valenciacc.edu
> [mailto:owner-sw-l at majordomo.valenciacc.edu] På vegne av Valerie 
> Sutton
> Sendt: 18. oktober 2005 22:43
> Til: sw-l at majordomo.valenciacc.edu
> Emne: Re: [sw-l] LESSONS in Writing Full Body Movement
>
> SignWriting List
> October 18, 2005
>
> LESSONS Full Body Writing
>
> Feet Symbols
> http://www.movementwriting.org/lessons/fullbody/fullbody05.html
>
> Smile...I know...this is not exactly SignWriting! Unless you slap
> your foot in a sign! ;-))
>
> There is a project in Norway where they might write the movements of
> cutting wood for making boats...and if they use Movement Writing to
> document the movements of cutting wood, they will need the Foot
> symbols...smile...because they place their foot on the log, before
> cutting it...
>
> I am soon returning to SignWriting!!
>
> Val ;-)
>
>
>More information about the Sw-l mailing list