[Edling] DEADLINE: 8 SEPT! 'UK Language Policy after Brexit 2017' registration for non-presenting attendees - FREE! // DYDDIAD CAU: 8 MEDI! 'Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017', croeso i fynychwyr gofrestru nawr (mynychu a chinio am ddim!)

Dave Sayers dave.sayers at cantab.net
Fri Sep 1 08:33:19 EDT 2017


/UK Language Policy after Brexit 2017: The influence of devolution/
21 September 2017, Aberystwyth University
https://sites.google.com/view/uklpab/2017

Plenary speaker: Prof. Sue Wright, University of Portsmouth
	/Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli/
21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth
https://sites.google.com/view/uklpab/2017

Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth

The UKLPAB programme is now finalised. With the generous support of our sponsors, the conference is*free for all to attend, including lunch*. DEADLINE: 8 SEPT! Please register on our website (https://sites.google.com/view/uklpab/2017), and we'll see you in Aberystwyth!

	

Mae'r rhaglen ar gyfer y gynhadledd UKLPAB nawr wedi ei chadarnhau. Gyda chefnogaeth hael mae'r*gynhadledd hon yn rhad am ddim i fynychwyr, gan gynnwys cinio*. DYDDIAD CAU: 8 MEDI! Os gwelwch yn dda (https://sites.google.com/view/uklpab/2017), cofrestrwch ar y wefan.
Thanks / Diolch,
Dave

--
Dr. Dave Sayers, ORCID no. 0000-0003-1124-7132
Senior Lecturer, Dept Humanities, Sheffield Hallam University | www.shu.ac.uk
Honorary Research Fellow, Cardiff University & WISERD | www.wiserd.ac.uk
dave.sayers at cantab.net | http://shu.academia.edu/DaveSayers

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/edling/attachments/20170901/610ad133/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Edling mailing list
Edling at bunner.geol.lu.se
http://bunner.geol.lu.se/mailman/listinfo/edling


More information about the Edling mailing list