ELL: Foclóir nua EGT (EGT's new dictionary)

Marion Gunn mgunn at UCD.IE
Wed Sep 6 11:35:53 UTC 2000


Chuig liostaí éagsúla {skip to ===== for English translation)

As líne le tamall (maithigí dom nár fhéadas a leath de na tchtaí a tháinig
isteach a léamh!) ach ar ais in Éirinn anois, i ndiaidh aistear go Corn na
Breataine, áit a rabhas chun an ócáid is mó i saol gnó EGT 2000 go dtí seo
a cheiliúradh, mar atá seoladh an fhoclóir Cornaise is mó agus is cuimsithí
dár foilsíodh riamh, mar atá, _Gerlyver Sawsnek-Kernowek_ (Foclóir
Béarla-Cornais) Nicholas Williams a thiomsaigh (eagarthóir: Michael
Everson, eagarthóir comhairleach Marion Gunn).

Comhfhoilsithe ag Everson Gunn Teoranta agus Agan Tavas. Ar díol anois ag
Agan Tavas, Gordon Villa, Sunnyvale Road, Portreath, Redruth TRE16 4NE,
Kernow, UK.

485 lch., 24,000 ceannfhocal, cúlra gramadaí, táblaí éagsúla (leabhair an
Bhíobla, scála gaoithe an Aimiréil Beaufort, aoiseanna an domhain, srl.),
maraon le cora cainte. Sladmhargadh ar £28 punt in airgead na Breataine,
móide postas (£3 ar a ordú as Éirinn). Faoi chomaoin ag Ollscoil na
hÉireann, Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Ard-Léinn
Bh.Á.C., as maoiniú a chur ar fáil, agus faoi chomaoin ar leith ag
léitheoirí dilse a raibh oiread   muiníne acu as an togra seo gur
cheannaíodar cóipeanna roimh ré.

Hap da dheugh, agan redyoryon! Ádh mór oraibhse, ár léitheoirí!
mg

=====

Offline for some time (apologies on being unable to reach on reading even
half the quantity of incoming msgs!) but back in Ireland now, after a trip
to Cornwall, to celebrate the biggest event in the business life of EGT in
the year 2000 so far, which being the launch of the biggest, most
comprehensive English-Cornish dictionary ever published, viz., _Gerlyver
Sawsnek-Kernowek_, compiler: Nicholas Williams (editor: Michael Everson,
advisory editor: Marion Gunn).

Co-published by Everson Gunn Teoranta and Agan Tavas. Available now, from
Agan Tavas, Gordon Villa, Sunnyvale Road, Portreath, Redruth TRE16 4NE,
Kernow, UK.

485 pages., 24,000 headwords, grammar notes, various tables (Books of the
Bible, Bhíobla, Admiral Beaufort's windscale, geological ages of the world,
etc.), as well as idioms. A bargain at £28 Sterling, plus postage (£3 if
ordering from Ireland). With thanks to Ollscoil na hÉireann, Coláiste
Ollscoile Bhaile Átha Cliath and Institiúid Ard-Léinn Bh.Á.C., for funding
provided, and special thanks to loyal readers with faith enough in this
project to have already purchased their copies in
advance of publication.

Hap da dheugh, agan redyoryon! With best wishes to you, our readers!
mg

--
Marion Gunn <mgunn at ucd.ie>


----
Endangered-Languages-L Forum: endangered-languages-l at carmen.murdoch.edu.au
Web pages http://carmen.murdoch.edu.au/lists/endangered-languages-l/
Subscribe/unsubscribe and other commands: majordomo at carmen.murdoch.edu.au
----More information about the Endangered-languages-l mailing list