ELL: Foclóir nua EGT (EGT's new dictionary)

Doug Marmion dem at COOMBS.ANU.EDU.AU
Thu Sep 7 00:52:30 UTC 2000


Marion,

Great to hear about the Cornish dictionary, congratulations!

Is it possible to order by email with credit card?

Cheers,
Doug

>Chuig liostaí éagsúla {skip to ===== for English translation)
>
>As líne le tamall (maithigí dom nár fhéadas a leath de na tchtaí a tháinig
>isteach a léamh!) ach ar ais in Éirinn anois, i ndiaidh aistear go Corn na
>Breataine, áit a rabhas chun an ócáid is mó i saol gnó EGT 2000 go dtí seo
>a cheiliúradh, mar atá seoladh an fhoclóir Cornaise is mó agus is cuimsithí
>dár foilsíodh riamh, mar atá, _Gerlyver Sawsnek-Kernowek_ (Foclóir
>Béarla-Cornais) Nicholas Williams a thiomsaigh (eagarthóir: Michael
>Everson, eagarthóir comhairleach Marion Gunn).
>
>Comhfhoilsithe ag Everson Gunn Teoranta agus Agan Tavas. Ar díol anois ag
>Agan Tavas, Gordon Villa, Sunnyvale Road, Portreath, Redruth TRE16 4NE,
>Kernow, UK.
>
>485 lch., 24,000 ceannfhocal, cúlra gramadaí, táblaí éagsúla (leabhair an
>Bhíobla, scála gaoithe an Aimiréil Beaufort, aoiseanna an domhain, srl.),
>maraon le cora cainte. Sladmhargadh ar £28 punt in airgead na Breataine,
>móide postas (£3 ar a ordú as Éirinn). Faoi chomaoin ag Ollscoil na
>hÉireann, Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Ard-Léinn
>Bh.Á.C., as maoiniú a chur ar fáil, agus faoi chomaoin ar leith ag
>léitheoirí dilse a raibh oiread   muiníne acu as an togra seo gur
>cheannaíodar cóipeanna roimh ré.
>
>Hap da dheugh, agan redyoryon! Ádh mór oraibhse, ár léitheoirí!
>mg
>
>=====
>
>Offline for some time (apologies on being unable to reach on reading even
>half the quantity of incoming msgs!) but back in Ireland now, after a trip
>to Cornwall, to celebrate the biggest event in the business life of EGT in
>the year 2000 so far, which being the launch of the biggest, most
>comprehensive English-Cornish dictionary ever published, viz., _Gerlyver
>Sawsnek-Kernowek_, compiler: Nicholas Williams (editor: Michael Everson,
>advisory editor: Marion Gunn).
>
>Co-published by Everson Gunn Teoranta and Agan Tavas. Available now, from
>Agan Tavas, Gordon Villa, Sunnyvale Road, Portreath, Redruth TRE16 4NE,
>Kernow, UK.
>
>485 pages., 24,000 headwords, grammar notes, various tables (Books of the
>Bible, Bhíobla, Admiral Beaufort's windscale, geological ages of the world,
>etc.), as well as idioms. A bargain at £28 Sterling, plus postage (£3 if
>ordering from Ireland). With thanks to Ollscoil na hÉireann, Coláiste
>Ollscoile Bhaile Átha Cliath and Institiúid Ard-Léinn Bh.Á.C., for funding
>provided, and special thanks to loyal readers with faith enough in this
>project to have already purchased their copies in
>advance of publication.
>
>Hap da dheugh, agan redyoryon! With best wishes to you, our readers!
>mg
>
>--
>Marion Gunn <mgunn at ucd.ie>
>
>
>----
>Endangered-Languages-L Forum: endangered-languages-l at carmen.murdoch.edu.au
>Web pages http://carmen.murdoch.edu.au/lists/endangered-languages-l/
>Subscribe/unsubscribe and other commands: majordomo at carmen.murdoch.edu.au
>----

----
Endangered-Languages-L Forum: endangered-languages-l at carmen.murdoch.edu.au
Web pages http://carmen.murdoch.edu.au/lists/endangered-languages-l/
Subscribe/unsubscribe and other commands: majordomo at carmen.murdoch.edu.au
----More information about the Endangered-languages-l mailing list