MAs in Language Science at Bangor University: Postgraduate fair Feb 19th 2010

Vyv Evans v.evans at bangor.ac.uk
Tue Jan 26 22:19:49 UTC 2010


Dear Colleagues,

The School of Linguistics at Bangor University offers a range of MAs 
(12months full time, or 24 months part time) in language science.

MAs on offer include:

MA in Cognitive Linguistics
MA in Anthropological Linguistics
MA in Linguistics
MA in Language, Communication & Cognition, and
MA in Bilingualism

Bangor Linguistics is one of the oldest departments of Linguistics in 
the UK.  All courses are taught by leading experts, and the University, 
situated on the Menai Strait in North Wales, adjacent to the Snowdon 
Mountain range, occupies one of the most picturesque regions in Europe.

Potential applicants are invited to attend a postgraduate recruitment 
event on February 19th, 2010.  Full details are available on the web 
here:  http://www.bangor.ac.uk/pgfair/index.php.en

Details on the MA programmes can be located on the 
Linguistics website: www.bangor.ac.uk/linguistics/postgraduate.php.en

With best wishes,

Vyv Evans

-- 
Prof. Vyv Evans
Professor of Linguistics
www.vyvevans.net
-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.ukMore information about the Funknet mailing list