Language and Cognition Vol. 2, No. 2, October 2010 is now available

Vyv Evans v.evans at bangor.ac.uk
Mon Nov 8 04:31:56 UTC 2010


**************JUST PUBLISHED**************

Language and Cognition
*Volume*: 2, *Number*: 2 (October 2010)

Journal website: www.languageandcognition.net
Publisher website: http://www.reference-global.com/loi/langcog

Table of contents below.  Don't forget to ask your library to subscribe.

------------------------------------------------------------------------

	*Adaptive cognition without massive modularity*

	Raymond W. Gibbs 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Gibbs,%20Raymond%20W.%29> 
and Guy C. Van Orden 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Van%20Orden,%20Guy%20C.%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 149-176.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.006?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (470 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.006?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (471 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.006?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*Do classifiers predict differences in cognitive processing? A study of 
nominal classification in Mandarin Chinese*

	Mahesh Srinivasan 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Srinivasan,%20Mahesh%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 177-190.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.007?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (528 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.007?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (532 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.007?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*The conceptual structure of deontic meaning: A model based on 
geometrical principles*

	Paul Chilton 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Chilton,%20Paul%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 191-220.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.008?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (792 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.008?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (795 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.008?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*Talking about quantities in space: Vague quantifiers, context and 
similarity*

	Kenny R. Coventry 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Coventry,%20Kenny%20R.%29>, 
Angelo Cangelosi 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Cangelosi,%20Angelo%29>, 
Stephen N. Newstead 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Newstead,%20Stephen%20N.%29>, 
and Davi Bugmann 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Bugmann,%20Davi%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 221-241.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.009?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (816 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.009?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (818 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.009?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*Abstract motion is no longer abstract*

	Teenie Matlock 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Matlock,%20Teenie%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 243-260.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.010?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (446 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.010?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (450 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.010?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*Mutual bootstrapping between language and analogical processing*

	Dedre Gentner 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Gentner,%20Dedre%29> 
and Stella Christie 
<http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Christie,%20Stella%29> 


	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 261-283.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.011?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (425 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.011?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (430 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.011?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 	*Reviews*

	Language and Cognition October 2010, Vol. 2, No. 2: 285-300.
Abstract 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/LANGCOG.2010.012?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF (417 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/LANGCOG.2010.012?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 
| PDF with Links (420 KB) 
<http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/LANGCOG.2010.012?ai=1yw&ui=1bbp&af=H> 


------------------------------------------------------------------------

-- 
Prof. Vyv Evans
Professor of Linguistics
www.vyvevans.net

Head of School
School of Linguistics & English Language
Bangor University
www.bangor.ac.uk/linguistics

General Editor of 'Language & Cognition'
A Mouton de Gruyter journal
www.languageandcognition.net-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.ukMore information about the Funknet mailing list