New www interface for "Kielipankki"

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Jan 22 09:55:07 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded (below, in Finnish, Swedish and English), the announcement of the
new www interface now available for linguists with a user account for the
CSC corpus server (Language Bank of Finland). For more information, see
http://www.csc.fi/kielipankki/index.html.fi (in Finnish, the link to the
English version does not work at the moment) or
http://www.csc.fi/suomi/palvelut/index.phtml.en (general information in
English).

Best,

Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 22 Jan 2002 08:53:38 +0200
From: Kielipankki <ling at csc.fi>
To: Toni Suutari <toni.suutari at helsinki.fi>
Subject: Tiedote: Kielipankkiin www-käyttöliittymä


Kielipankkiin www-käyttöliittymä kielentutkijoille

CSC on kehittänyt edelleen Helsingin yliopistossa alunperin tehtyä
Lemmie-hakujärjestelmää, jolla kielitieteilijät voivat tehdä monipuolisia
hakuja Kielipankin suomen ja suomenruotsin teksteistä. Tammikuussa
valmistui www-selaimessa toimiva Lemmie, jonka avulla tutkija voi hakea
teksteistä sanojen ja sanayhdistelmien taajuustietoja sekä esiintymiä
konteksteineen (ns. KWIC-konkordansseja). WWW-Lemmie löytyy CSC:n Tutkijan
käyttöliittymästä (<https://hotpage.csc.fi/>), kielitieteen ohjelmien
alla.


Webbgränssnitt för språkforskare

CSC har vidareutvecklat Lemmie, ett vid Helsingfors universitet
ursprungligen framtaget söksystem för korpusstudier i de finlandssvenska
och finska textsamlingarna i Finlands språkbank. I januari färdigställdes
ett webbgränssnitt som du kan använda för att ta fram frekvenstabeller och
konkordansrader över ord, flerordsuttryck och fraser. Webbversionen av
Lemmie når du via länkarna för programvara (Ohjelmat/Applications) och
språkvetenskap (Kielitiede/Linguistics) på CSC:s forskargränssnitt
(<https://hotpage.csc.fi/>).


Web-based interface for linguists

CSC has developed further the corpus query tool Lemmie, originally
implemented at the University of Helsinki. With this tool, linguists can
study the Finnish and Finland-Swedish texts of the Language Bank of
Finland. In January, a web-based version of Lemmie was released. In this
web interface, you can extract frequency tables and KWIC-concordances of
words, multi-word units and phrases from the available corpora. The
web interface is located in the Scientist's Interface
(<https://hotpage.csc.fi/>) at CSC's web site, under the links Applications
and Linguistics.


Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Best regards,

Kielipankin ylläpitäjä
Språkbanksadministratören
The Language Bank Administrator

--
ling at csc.fi    Kielipankki, CSC Oy, PL 405, FIN-02101 Espoo, Finland

--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list