FYI: literature contest for FU youth

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Jan 23 08:51:44 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded (below, in Estonian), information on a contest for young authors
to honour the 125th anniversary of the Estonian writer A. H. Tammsaare in
January 2003. Young writers (under 16 years!) are welcome to participate
with either prose or verse in a Finno-Ugric language. The winner will be
invited to the Tammsaare festivities in Estonia, and the best works will be
published in Russian or English translation in the journal "Kudo+Kodu".

Please forward this information to interested people or institutions. For
more information, click http://www.suri.ee/press/2002/0122.html or contact
SURI (suri at suri.ee).

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
Von: "Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus" <suri at suri.ee>
Antworten an: ugrimugri at lists.ut.ee
Datum: Wed, 23 Jan 2002 10:06:44 +0200
An: <ugrimugri at lists.ut.ee>, <rahvaylikool at lists.ut.ee>,
<org.fenno-ugria at lists.ut.ee>, "Laid Shemier" <kudokodu at mari-el.ru>,
<kultuur.teated at lists.ut.ee>
Betreff: [ugrimugri:1583] SURI pressiteade: Soomeugrilased ja Tammsaare
juubel

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

22. jaanuar 2002

Soomeugrilaste ajaleht tähistab Tammsaare juubelit kirjandusvõistlusega

Seoses A. H. Tammsaare 125. sünniaastapäevaga järgmise aasta jaanuaris
korraldab Marimaal ilmuv soome-ugri ajaleht ³Kudo+Kodu² kirjandusvõistluse
³Poiss ja liblik². Võistlusele oodatakse alla 16-aastaste noorte luulet ja
proosat soome-ugri keeltes. Peaauhinnaks on osavõtt Tammsaare
juubelipidustustest Eestis.

Võistluse zhürii koosneb soome-ugri aladelt ja maadest pärit tunnustatud
kirjanikest. Võistlustööde vene- või ingliskeelsed tõlked avaldatakse
ajalehes.

1999. aastast ilmuv Kudo+Kodu on ainus ülesoomeugriline ajaleht maailmas.
Ühtlasi on ta üks vähestest võimudest sõltumatuist väljaandeist Marimaal.
Valitsus on ajalehele kogu möödunud aasta jooksul probleeme tekitanud:
aprillis püüti toimetust ajakirjandusmajast välja tõsta, praeguseks
keelduvad kohalikud trükikojad lehte trükkimast.

Möödunud aasta 21. detsembri Helsingin Sanomat kirjutas ajalehe konfliktist
võimudega. ³Kudo+Kodu² peatoimetaja Laid Shemjer (Vladimir Kozlov) ütles
Helsingi lehele: ³Kui kirjutasime, et meie lapsed peaksid koolis emakeelt
õppima, hakati meid pidama natsionalistideks ja shovinistideks.²

Peatoimetaja Laid Shemjer on Maarjamaa Risti V klassi ordeni kavaler. Orden
anti talle möödunud aastal eesti kirjanduse mari keelde tõlkimise ning Eesti
tutvustamise eest Marimaa ajakirjanduses. Tema tõlgete seas on ka Tammsaare
miniatuur ³Poiss ja liblik.²

Eestis saab venekeelset, ingliskeelsete resümeedega ³Kudo+Kodu² tellida
Fenno-Ugriast (Jaak Prozes, tel. 6 445 119, jprozes at eki.ee). Samas võib
tutvuda võistluse tingimustega.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
tel 6449270, 056954740; andres at suri.ee

Lisainfo:

Pressiteade Internetis: http://www.suri.ee/press/2002/0122.html

 Kudo+Kodu Internetis: http://kudokodu.mari-el.ru/

 Tsiteeritud Helsingin Sanomate artikkel:
http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20011221UL8

SURI pressiteade toimetuse väljatõstmisähvardusest:
http://www.suri.ee/press/2001/0411.html
Kommentaariks viimasele: Kudo+Kodu võitis kohtuprotsessi ning
väljatõstmisaktsioon ei õnnestunud.


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list