Conference: The Eastern Border of Finnic

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri May 10 17:10:33 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded, below, in Estonian (from the UGRIMUGRI list - apologies for cross-postings!), a call to the conference entitled "The Eastern Border of Finnic", organised by Võru Instituut and the University of Tartu, due to take place October 24-26 in Rõuge, Southern Estonia. The symposium will be an interdisciplinary one, with themes such as the history and archaeology of the easternmost Finnic peoples, toponyms, similarities and differences in language, culture, anthropology, folklore and mentality. Papers on the problematics of cultural minorities are welcome, and a special focus of interest will be the relationship of the ancient South Estonians with eastern Finnic and Finno-Ugric peoples.

The languages used are (in principle?) all the Finnic languages. On-line registration at http://www.wi.ee/est/konver.html, deadline of registration (also submission of abstracts) June 15th. For more information, see below or contact the organisers at wi at wi.werro.ee.

Best,
Johanna
johanna.laakso at univie.ac.at

-- FORWARDED MESSAGE --

>
> Kutse konverentsile
>
> LÄÄNEMERESOOME  IDAPIIR
>
> Interdistsiplinaarse konverentsi "Läänemeresoome idapiir" eesmärgiks on
> ühendada läänemeresoome keeli kõnelevate ja kõnelnud rahvaste ajaloo, keele ja
> kultuuri uut uurimist ja uurijaid. Konverentsi korraldavad Võru Instituut ja
> Tartu Ülikool 24.–26. oktoobril 2002. a Rõuges. Tegemist on järjekorras
> seitsmenda üritusega sügiseste läänemeresoome keele- ja kultuurikonverentside
> sarjas Kagu-Eestis.
>
> Tänavu on vaatlusalaks territoorium, mis ulatub Ida-Eestist ja Ida-Soomest
> kõige kaugemate läänemeresoome keelesaarteni Venemaal. Selle suure ala
> käsitlemiseks kutsume osalema võimalikult erinevate valdkondade teadlasi, et
> luua soodne pinnas infovahetuseks ja rikkalikke seoseid loovaks aruteluks.
> Konverentsi teemaderingi kuuluvad idapoolsete läänemeresoome alade arheoloogia
> ja asustusajalugu, kohanimed, ühisjooned ja erinevused keeles ning
> antropoloogias, materiaalses kultuuris, folklooris ja mentaliteedis.
> Tavapäraselt on oodatud vähemuskeelte ja -kultuuride probleeme puudutavad
> ettekanded. Üheks akadeemilise arutelu tulipunktiks on muistse lõunaeesti
> hõimu vahekord idapoolsete läänemeresoome ja soome-ugri rahvastega.
>
> Ettekannete plaanitav pikkus on 20 minutit. Lisaks suulisele ettekandele on
> teretulnud esinemine posterettekandega. Konverentsi töökeeled on
> läänemeresoome keeled. Konverentsi ettekanded avaldatakse eraldi kogumikuna.
>
> Kui otsustate osaleda konverentsil, palume ennast registreerida 15. juuniks
> Võru Instituudi koduleheküljel http://www.wi.ee/est/konver.html või posti teel
> alloleval aadressil. Kui soovite esineda ettekandega, palume saata 15. juuniks
> oma teesid (kuni 500 sõna) ühes konverentsi töökeeles. Korraldajad
> organiseerivad teeside tõlkimise võru, eesti ja soome keelde.
>
> Konverentsi osavõtumaks on 500 krooni. See katab bussisõidu Tallinnast või
> Tartust konverentsipaigale ja tagasi, majutuse ja söömise konverentsi ajal
> ning muud konverentsikulud. Registreerunuil on soovitav osavõtumaks tasuda 15.
> septembriks. Maksta saab Võru Instituudi kontole 10402007489005 Eesti
> Ühispangas, selgituses tuleb märkida, et tegemist on konverentsi
> osavõtumaksuga. Korraldajad eelistavad osavõtumaksu tasumist ülekandega, kuid
> kokkuleppel on võimalik tasuda ka kohapeal sularahas.
>
> Järgmine konverentsi ringkiri koos esialgse konverentsi kavaga saadetakse
> osavõtusoovist teatanutele septembri alguses.
>
>
>
> Kõigi küsimustega palume pöörduda:
>
> Sulev Iva, Triinu Ojar Võru Instituut, Tartu tn. 48, 65609 Võru,
> e-mail: wi at wi.werro.ee, tel 372 78 21960, faks 372 78 21315.
>
>
>
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list