Old Estonian press online

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed May 5 06:48:45 UTC 2004


Dear All,

a wonderful source available online: Estonian papers from 1857 to 1920. For
more information see Pertti Pyhtilä's message (below, in Finnish) and the
link http://dea.nlib.ee/ .

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus AAKH, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Pertti Pyhtilä <pertti.pyhtila at finst.ee>
Organisation: Finnish Institute in ESTONIA
Datum: Tue, 4 May 2004 15:35:05 +0300
An: Pertti Juhani Pyhtilä <pyhtila at iki.fi>
Betreff: Digitoidut virolaiset lehdet 1857-1920

Arvoisat vastaanottajat,

nyt vuosien 1857-1920 virolaisia lehtiä voi lukea netissä:
http://dea.nlib.ee

__Väljaannete nimekiri__
* Hommiku Postimees 1917
* Maamees 1920
* Löbbus Juttustaja armsaks aeawiteks 1865-1866
* Eestimaa (Tallinn : 1917) 1917
* Elu (Tartu : 1907-1908 : päevaväljaanne) 1907, 1908
* Meie Aastasada (Tartu : 1907) 1907
* Pagganatte ö ja koit (Pärnu : 1861-1865) 1861-1865
* Perno Postimees ehk Näddalileht (Pärnu : 1857-1885) 1857-1885
* Postimees (Tartu : 1886-1944) 1886-1920
* Päewaleht (Tallinn : 1905-1940) 1905-1914
* Sakala (Viljandi : 1878-1940) 1878-1901
* Sakala Lisaleht (Viljandi : 1878-1923) 1878, 1880-1882, 1901
* Teataja 1917-1918
* Tallinna Teataja (Tallinn : 1910-1922) 1917-1919
* Uus Postimees (Tartu : 1917-1918) 1917, 1918
* Vaba Maa (Tallinn : 1918-1938) 1918-1920


Pertti Pyhtilä
kultuurisekretär / kulttuurisihteeri
Soome Instituut / Suomen Viron-instituutti: http://www.finst.ee
Vanemuise 19, EE-51014 TARTU, Estonia
+372-7427319 / +372-51-42731 / +358-40-5838910

http://dea.nlib.ee/dea_proj.html


Eesmärk
Vanade eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele juurdepääsu
loomine veebis.

Osalejad
Eesti Rahvusraamatukogu (RR), koordinaator
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR)
Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu (TPÜAR)

Algatamise põhjus
Vajadus vanade ajalehtede digiteerimiseks tulenes raamatukogudes
säilitatavate paberoriginaalide halvast seisundist ja kasutamise suurest
intensiivsusest. Olukorras, kus esmatähtis on originaalide säilitamine, on
piiratud vanade paberajalehtede laenutamist lugejaile. Ajalehed
mikrofilmitakse. Sel moel tagatakse neis oleva informatsiooni pikaajaline
säilivus. Paraku on ka mikrofilmide kasutamine lugejateeninduses probleemne.
Mikrofilmid kuluvad kiiresti, nende asendamine on kulukas ja kasutamine
ebamugav, seetõttu alustasime mikrofilmide digiteerimist.

Etapid
1. 2002. aastal ettevalmistav etapp (teostaja RR)
ELNET Konsortsiumi projekti MIDAS käigus töötati välja ajalehtede
mikrofilmide skaneerimise tehnoloogia ja pildifailide salvestamise ning
kirjeldamise vorm.
2. 2003. aastal ajalehe "Postimees" digiteerimine (teostaja RR)
Koostöös tarkvarabürooga "Sirvi" (hilisem OÜ Tarkvarastuudio) töötati välja
pildifailide indekseerimise ja digiteeritud ajalehtede võrgus esitlemise
süsteem.
3. 2004. aastal projekt DEA (digiteeritud eesti ajalehed)
Tegevus on suunatud avaliku teenuse arendamisele eesmärgiga oluliselt
suurendada digiteeritud ajalehtede üldmahtu veebis.
Sõlmiti koostööleping Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemilise Raamatukogu
vahel.

Tehniline kirjeldus
Digiteerimiseks kasutatakse mikrofilme. Sellega säästame paberoriginaale
digiteerimisega kaasnevatest kahjustustest, samuti on loodavate failide
mahud mikrofilmilt skaneerituna oluliselt väiksemad võrreldes
digiteerimisega suureformaadiliselt originaalilt.
Projekt kasutab ELNET Konsortsiumi riist- ja tarkvara. Filmid on skaneeritud
konsortsiumi digiteerimiskeskuses ja Helsingi Ülikooli Raamatukogu Mikkeli
digiteerimiskeskuses.

Skaneerimise tulemusel saadud kõrgekvaliteedilised originaalfailid
salvestatakse TIFF-vormingus. Nendest konverteeritakse indekseerimise ja
lugejateeninduse tarbeks madalamakvaliteedilised kasutusfailid
PNG-vormingus.
Digiteeritud pildifailide indekseerimine ja konverteerimine kasutusfailideks
toimub "Sirvi" (hilisem OÜ Tarkvarastuudio) tarkvara baasil.
Digitaalsed pildifailid indekseeritakse lehekülg lehekülje haaval, mis teeb
võimalikuks ajalehekomplektide sidumise ja edasise otsingu kuupäevade
alusel.

Kaugemas plaanis on digiteerida ja siduda DEAga eesti ajakirjandust kajastav
analüütiline kaartkartoteek, kust võib leida artikleid ja sõnumeid teemade,
isikute ja Eesti kohanimede järgi. Selle tulemusel tekiks lugejal võimalus
veebikeskkonnas otsida artikli teemat, isiku- või kohanime ja jõuda sealt
digiteeritud ajaleheni.

Et tegemist on formaadilt väga suurte paberajalehtedega, kujunes nende
esitlusprogrammi loomine eeldatust märksa keerulisemaks. Ülevaatlikkuse
huvides on lugejal sageli vaja näha ekraanil korraga ajalehe terviklehekülge
ja infot kogu numbri kohta. Lugemiseks on vajalik teksti suurendatud
kujutis. Tavakasutaja monitor on paraku enamjaolt väike (15") ja keskmise
kasutaja koduarvuti suhteliselt väheste võimalustega. Et rahuldada kõigi
arvutiomanike lugemishuvi, on koostatud lugejamooduli 2 versiooni.

Moodsama riist- ja tarkvara omanik saab ise punase kastikese abil valida
lõigu suurust ja asukohta lehekülje ikoonil. Selleks on vajalik Java Runtime
Environment JRET olemasolu arvutis, mille saab laadida Java koduleheküljelt
(www.java.com/en/download/). Loe ka "tarkvara nõudeid".
Tagasihoidlikumate võimalustega arvuti tarbeks oleme eelnevalt suurendanud
keskmised (1000 pikselit) ja suured (2000 pikselit) pildifailid. Nendel saab
liikuda kerimisriba kasutades.
Pildifaili trükkimise võimalust pakume esitlusprogrammi järgmises
versioonis.

Rahastamine
Projekt sai teoks tänu Kultuuriministeeriumi toetusele ja raamatukogude
koostööle.
Suur panus projekti õnnestumisse on ELNET Konsortsiumil, kelle kaudu
rahastas Sorose Fond projekti riist-ja tarkvarahanget.

Projektijuht
Krista Kiisa, RRi infosüsteemide osakond, tel. +372-6307184,
e-post Krista.Kiisa at nlib.ee
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list