Finnish Digital Morphology Archive

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Apr 14 09:02:54 UTC 2005


Dear All,

forwarded (below, in Finnish), with apologies for cross-posting once again,
the announcement of the new computer archive of Finnish dialect morphology,
containing 137 976 example sentences representing 145 traditional parish
dialects of Finnish. To use the archives, you must apply for a user licence
(free for university researchers). For more information, see the posting
below or http://www.csc.fi/kielipankki/aineistot/dma/ .

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Kaisu Juusela <kaisu.juusela at helsinki.fi>
Datum: Thu, 14 Apr 2005 11:31:55 +0300
An: skl-kaikki at helsinki.fi, siu-la at helsinki.fi, skl-jatko at helsinki.fi
Betreff: Digitaalinen muoto-opin arkisto avattu

Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen henkilökunnan ja
opiskelijoiden sähköpostilista
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Hyvät työtoverit ja suomen kielen opiskelijat

"Suomen murteiden morfologinen digitaaliarkisto" -hanke päättyi vuoden 2004
lopussa. Hankkeen näkyvimpänä tuloksena syntyi suomen murteiden
tekstipankki,joka sai nimekseen "Digitaalinen muoto-opin arkisto" (DMA).

Digitaalisen muoto-opin arkiston verkkohakusivusto avattiin uudistetussa
asussa CSC:n Kielipankissa 12.4.2005. Hakuja uusilla sivuilla voi suorittaa
kieliopillisen koodin sekä erilaisten tekstihakujen perusteella. Haut voi
halutessaan rajata pitäjän tai murrealueen mukaan. Tärkein muutos
verkkokäyttöliittymässä on mahdollisuus tekstihakuihin
yksinkertaistetulla,tarkkeettomalla murremuodolla.

DMA-aineisto sisältää 137 976 lause-esimerkkiä eli noin miljoona sanaa 145
pitäjänmurteesta. Tällä hetkellä lause-esimerkkeihin on lisätty yhteensä 497
000 morfologista koodia eli signumia (keskimäärin noin 4 koodia kutakin
lausetta kohti). Perusteellisimmin koodatuissa pitäjänkokoelmissa kuhunkin
lause-esimerkkiin liittyy signumeja 5-10, jopa sitäkin enemmän.

Jos Sinulla ei vielä ole Kielipankin käyttäjätunnusta, voit hankkia sen
seuraavasta osoitteesta:

http://www.csc.fi/hakemukset/wwwlomake/index.phtml?lomake=Kielipankki.

Kiitämme hankkeen kuluessa saamastamme avusta ja toivotamme kaikki
tervetulleiksi tutustumaan DMA:n uusiin sivuihin ja käyttämään aineistoa
tutkimuksissa.

Kaisu Juusela
Mika Kukkola
Päivi Markkola

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list