FW: Kielioppi ja konteksti II - Grammar and Context II 27. –29.8.2007

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Sun Nov 5 10:46:13 UTC 2006


Dear All,

forwarded (for the English version scroll down), an extremely interesting
symposium call. (Sorry for cross-postings! I have deleted the original
attached RTF files, as they contain basically the same text as in the
message body below.) For more information, please feel free to contact the
organisers at konteksti-2007 at helsinki.fi .

Best,
J
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: <susanna.shore at helsinki.fi>
Datum: Sun,  5 Nov 2006 12:27:13 +0200
An: <Johanna.Laakso at univie.ac.at>
Betreff: Kielioppi ja konteksti II - Grammar and Context II 27.–29.8.2007

Kielioppi ja konteksti –
uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II
Helsingissä 27.–29.8.2007

Alustava esitelmäkutsu alempana ja oheisena rtf-tiedostona.

Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages II
Helsinki, 27.–29.8.2007

Preliminary call for papers below and attached as an rtf-file.

**************************************************************************

Kielioppi ja konteksti –
uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II
Helsingissä 27.–29.8.2007

Alustava esitelmäkutsu
27.–29.8.2007 järjestetään Helsingissä symposiumi "Kielioppi ja konteksti –
uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II". Symposiumi on jatkoa
samannimiselle tapahtumalle, joka järjestettiin Budapestissa keväällä 2004.

Symposiumin tarkoituksena on kerätä yhteen suomen, viron, unkarin ja muiden
uralilaisten kielten tutkijoita, joiden mielenkiinnon kohteena on ns.
pragmaattisten ja kieliopillisten ilmiöiden suhde: se, miten kielenulkoiset
tilanteet vaikuttavat kieleen systeemistönä ja miten kieliopin ja kontekstin
suhde näkyy kielenkäytössä.

Esitelmissä kieliopin ja kontekstin suhdetta voi tarkastella niin
synkronisesti kuin diakronisesti. Sitä voi lähestyä esimerkiksi
tekstintutkimuksen, keskusteluntutkimuksen, kääntämisen tutkimuksen,
oppimisen ja opetuksen sekä toisen ja vieraan kielen käytön tutkimuksen
näkökulmasta. Yhtä lailla teemaan voi pureutua variaationtutkimuksen,
kontaktilingvistiikan tai morfosyntaksin tutkimuksen keinoin jne.

Esitelmät ja symposiumin viralliset kielet
Kutsupuhujien plenaariesitelmät kaikille osanottajille (45 min; puhujat
ilmoitetaan 2. kiertokirjeessä tammikuussa 2007); konferenssiin
osallistuvien esitelmät (20 min + 10 min keskustelu).

Symposiumin pääkielet ovat suomi ja englanti. Esitelmän voi pitää myös
unkariksi, viroksi, saksaksi tai venäjäksi.

Alustava ilmoittautuminen
Alustavat ilmoittautumiset 31.12.2006 mennessä joko sähköpostitse
(konteksti-2007[at]helsinki.fi) tai kirjallisesti (Kielioppi ja konteksti
2007, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, PL 4, 00014
Helsingin yliopisto).

Alustavaan ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: osallistujan nimi,
laitos/yliopisto, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä
esitelmän alustava aihe.

Abstraktit
Abstraktien (maksimipituus 500 sanaa) viimeinen jättöpäivä on 31.3.2007.
Abstraktit kirjoitetaan samalla kielellä, jolla esitelmä pidetään (suomi,
englanti, unkari, viro, saksa tai venäjä). Kielivalinnasta riippumatta
esitelmän otsikko ilmoitetaan abstraktissa myös englanniksi.

Abstraktit lähetetään mieluiten sähköpostitse (ei liitetiedostona vaan
varsinaisen tekstin osana) osoitteeseen konteksti-2007[at]helsinki.fi.
Mikäli sähköpostitse lähettäminen on mahdotonta, abstraktin voi lähettää
myös postitse osoitteeseen Kielioppi ja konteksti 2007, Suomen kielen ja
kotimaisen kirjallisuuden laitos, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto. Myös
postitse lähetettyjen abstraktien tulee olla perillä 31.3.2007 mennessä.
Hyväksyttyjen esitelmien abstraktit julkaistaan symposiumin kotisivuilla
(ks. alempana).

Lisätietoja
Tarkempaa tietoa symposiumin osallistumismaksusta, kutsupuhujista,
ohjelmasta ja majoituksesta lähetetään toisessa kiertokirjeessä tammikuussa
2007. Tietoja päivitetään myös symposiumin nettisivuille
http://www.helsinki.fi/hum/skl/konteksti-2007.

Järjestäjät
Symposiumin järjestävät Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin
yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä Helsingin
yliopiston suomalais-ugrilainen laitos.

Tervetuloa Helsinkiin elokuussa 2007!

***************************************************************************

Grammar and Context –
New Approaches to the Uralic Languages II
Helsinki, 27.–29.8.2007

Preliminary call for papers
A symposium on Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages
will be held in Helsinki, 27.–29.8.2007. The first Grammar and Context
symposium was held in Budapest in the spring of 2004.

The objective of the symposium is to bring together linguists who are
working on Finnish, Estonian, Hungarian and other Uralic languages and who
are interested in the relation between grammatical and so-called pragmatic
aspects of language, i.e. in the relation between extra-linguistic
situations and language as a set of systems and how this relation can be
seen in actual language use.

We invite papers on this theme from a synchronic or a diachronic
perspective. You can approach the theme, for example, from the point of view
of text linguistics, conversational analysis, translation studies, language
learning and teaching, or second/foreign language use. Papers can also be
given on some aspect of variation studies, context linguistics,
morphosyntactic studies etc.

Papers and the official languages of the symposium
Plenary papers given by the invited speakers (45 min; the invited speakers
will be announced in the second circular, which will be sent in January,
2007). Section papers given by other participants (20 min + 10 min for
discussion).

The main languages of the symposium are Finnish and English. Papers can also
be given in Hungarian, Estonian, German and Russian.

Preliminary registration
Please send your preliminary registration by December 31, 2006, at the
latest, either by e-mail (konteksti-2007[at]helsinki.fi) or by ordinary mail
(Grammar and context 2007, Department of Finnish Language and Literature,
P.O. Box 4, 00014 University of Helsinki, Finland).

Your preliminary registration should include the following information:
name, department/university, e-mail address, mail address, telephone number,
preliminary topic of your paper.

Abstracts 
The deadline for submission of abstracts (max. 500 words) is 31.3.2007.
Abstracts should be written in the language in which the paper is to be
given (i.e. in Finnish, English, Hungarian, Estonian, German or Russian).
Regardless of your choice of language, the title for your paper should also
be given in English.

Abstract should be sent preferably by e-mail (as part of the e-mail message
and not as an attachment) to the following address:
konteksti-2007[at]helsinki.fi. If the use of e-mail is impossible, you can
send your abstract by ordinary mail to the following address: Grammar and
context 2007, Department of Finnish Language and Literature, P.O. Box 4,
00014 University of Helsinki, Finland. The deadline for abstracts sent by
ordinary mail is also 31.3.2007. Abstracts of accepted papers will be
published on the website for the symposium (see below).


Further information
Further information about the registration fee, plenary speakers, programme
and accommodation will be sent in the second circular in January, 2007.
Information will also be posted on the website for the symposium:
http://www.helsinki.fi/hum/skl/konteksti-2007.

Organisers
The Research Institute for the Languages of Finland, the Department of
Finnish Language and Literature and the Department of Finno-Ugrian Studies
at the University of Helsinki.


We look forward to seeing you in Helsinki in August, 2007!


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list