new Hungarian publications on Ob-Ugric

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Mar 13 13:54:43 UTC 2007


Dear All,

forwarded (below, in Hungarian, sorry for multiple postings once again),
information about the newest publications of the Finno-Ugric Dept. of the
Hungarian Institute of Linguistics: 1) the late Éva Schmidt?s M.A. thesis on
the development of the Northern Khanty literary language, including valuable
original and translated material, 2) proceedings of the 2005 conference
"Ob-Ugrians in the 21st century". For more information, please contact
fgroszt at nytud.hu .

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sipos Mária <sipos at nytud.hu>
Datum: Tue, 13 Mar 2007 14:34:12 +0100
An: <finnugor-l at nytud.hu>
Betreff: kiadványok

A Nyelvtudományi Intézet frissen megjelent kiadványai:

1) Schmidt Éva Könyvtár 2.: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Schmidt Éva szakdolgozata és versfordításai
Szerkesztők: Sipos Mária -- Rusvai Julianna
A kötet Schmidt Éva egyetemi szakdolgozatát tartalmazza, amelyet az
északi hanti irodalmi nyelvek létrehozásáról, későbbi történetükről,
lehetőségeikről, sajátosságaikról írt. Munkájában összegyűjti és
feldolgozza a 70-es évekig kiadott szövegekben fellelhető szókincsbeli
újításokat. Áttekinti az egyes nyelvjárások nyelvi és nyelven kívüli
adottságait, amelyek az adott irodalmi nyelv életképességét
befolyásolhatják. Szöveggyűjteményében a legfontosabb műfajokból
válogatott példákat, amelyeket hanti és magyar nyelven is közölt. Ezt a
részt egészíti ki -- az egyik költeményhez kapcsolódva -- az a mintegy
60 oldalnyi nyersfordítás  (az eredeti hanti versekkel együtt),
amelyeket Schmidt Éva ugyancsak a 70-es évek elején készített Sulgin,
Volgyin és Szaltikov műveiből, s amelyek Magyarországon a mai napig
nagyobbrészt ismeretlenek voltak.

2) Obi-ugorok a 21. században (CD)
a 2005. októberi konferencia előadásai:
Bakró-Nagy Marianne: Grammatikai kölcsönzés és grammatikalizáció
Bárány Borbála: A mai obi-ugor széppróza a folklór és a szépirodalom határán
Beszélgetés a nyelvi helyzetről (összefoglaló)
Fejes László: A vogul morfológiai elemző(k) felé
Fodor Márk: A manysi nyelv Tapszuj és Nyakszimvol között 2004--2005-ben
Kerezsi Ágnes: A Néprajzi Múzeum obi-ugor gyűjteményének kialakulása és
összetétele
Kovács Zsuzsa: A zalaegerszegi Finnugor Néprajzi Parkról
Lázár Katalin: Obi-ugor zene a MTA Nyelvtudomnányi Intézet gyűjteményében
Nagy Katalin: A kazimi felkelés a hanti szépprózában
Nagy Zoltán: A vaszjugani hantik madárosztályozási rendszere
Nagy Zoltán: "Miféle hantik vagyunk mi?"
Szofja Onyina: A mai hanti nyelvi helyzet problémájához
Rusvai Julianna: Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka
Ruttkay-Miklián Eszter: Testi-lelki rokonság: reinkarnáció a szinjai
hantiknál
Vándor Anna: Az obi-ugorok tamgái és egyéb tartós jelei

A CD több mint 100 illusztrációt és fotót tartalmaz.

A kiadványok kedvezményesen (1500 Ft-os áron)  megvásárolhatók a MTA
Nytud. Int. Finnugor osztályán, illetve a Reguly Társaság következő
közgyűlésén (2007. március 29. csütörtök 17.00 -- Nyelvtudományi
Intézet, földszinti előadó).
Információ: fgroszt at nytud.hu

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list