New online resources: Veps

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jan 11 11:37:42 UTC 2008


Dear All,

with apologies for cross-postings, forwarded (below, in Finnish), an
announcement about new Veps material available:

- as already announced on URA-LIST, a new website of the Veps project of the
University of Helsinki: http://www.helsinki.fi/hum/sugl/vepsaproj/
- now available on the webserver of the Research Centre for the Languages of
Finland: Veps word list based on the fieldwork by Lauri Kettunen in 1917-18
and 1934, at http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/ .

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sirkka Rautoja <sirkka.rautoja at kotus.fi>
Antworten an: Sirkka Rautoja <sirkka.rautoja at kotus.fi>
Datum: Fri, 11 Jan 2008 13:26:53 +0200
An: <finnlink at lists.oulu.fi>
Betreff: [Finnlink] Vepsän sanasto verkossa

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus)

Tiedote 11.1.2008

Vapaasti julkaistavissa

Vepsän sanasto verkossaItämerensuomalaisten kielten tutkijan professori Lauri Kettusen (1885-1963)
kokoama vepsän kielen sanasto on julkaistu sähköisenä Kotuksen
aineistopalvelu Kainossa osoitteessa http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/.
Verkkosanasto perustuu Kettusen vuosina 1917-18 ja 1934 kokoaman laajan
sanakirjan käsikirjoitukseen ja kenttämuistiinpanoihin. Sanatietoja
aineistossa on noin 15 000.Vepsän sanoja voi etsiä aakkosselauksen tai merkityksenselityksen avulla.
Sanoja voi hakea myös pitäjittäin.Vepsän kielialue on supistunut merkittävästi 1900-luvun aikana. Vepsää
äidinkielenään puhuvia oli 1920-luvulla vielä yli 30 000, nykyään vain noin
4 000. Sähköinen vepsän sanasto dokumentoi katoamisuhan alaisen
kieliyhteisön kulttuuriperimää ja tukee kielen elvyttämispyrkimyksiä. Vepsän
kielitilanteesta on tarkempaa tietoa Helsingin yliopiston
suomalais-ugrilaisen laitoksen verkkosivuilla
http://www.helsinki.fi/hum/sugl/vepsaproj/.Muihin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sähköisiin aineistoihin voi
tutustua osoitteessa http://kaino.kotus.fi/aineistot/. Lähiaikoina Kainossa
julkaistaan etymologinen viitetietokanta. Se sisältää viittauksia
julkaisuihin, joissa on käsitelty suomen sanojen etymologiaa. Aineisto on
koottu erityisesti sanakirjatyön apuneuvoksi, mutta siitä on hyötyä myös
muussa kielitieteellisessä tutkimuksessa.Lisätietoja Kotuksen aineistoista antaa tutkija Toni Suutari, puh. (09) 7315
299, sähköposti toni.suutari at kotus.fi.

Lisätietoja vepsän kielestä antaa professori Riho Grünthal, puh. (09) 191
40001, sähköposti riho.grunthal at helsinki.fi._______________________________________________
Finnlink postituslista
Finnlink at lists.oulu.fi
http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/finnlink


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list