scholarships for young expatriate Estonians

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Mar 3 15:10:22 UTC 2009


Dear All,

forwarded (original attachments deleted, the application forms can be
downloaded at the URL given below), an announcement of scholarships for
studies in Estonia. Eligible are young people of Estonian descent who have
not lived in Estonia for at least 10 years. For more information (in
Estonian, Russian or English) please visit the links below. Please feel free
to spread the word!

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht

> ----- Original Message -----
> From: "Julia Duh" <julia at archimedes.ee>
> Sent: Tuesday, March 03, 2009 9:42 AM
> Subject: Rahvuskaaslaste programmi stipendium
> 
> 
> Tere!
> 
> 
> Edastame Teile informatsiooni Rahvuskaaslaste Programmi stipendiumite
> konkursi kohta. Kirjale on lisatud Rahvuskaaslaste info stipendiumi
> programmi kohta ja taotlemis vormid. Kandideerimise tähtaeg on 01.04.
> Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada nõukogule
> järgmised 
> dokumendid:
> 
> taotlus (taotlusvorm);
> elulookirjeldus;
> keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel
> väljavõte keskkooli
> lõpu¬klassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi
> tunnistusest. 
> Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava
> dokumendi koopia;
> passi isikuandmetega lehe koopia;
> sünnitunnistuse koopia;
> 1 foto (4x5 cm);
> 2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti
> kogukonna 
> esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).
> 
> Stipendiumitaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:
> 
> Rahvuskaaslaste stipendiumid
> Sihtasutus Archimedes
> Kõrghariduse arenduskeskus
> Koidula 13 A
> 10125 Tallinn Eesti
> 
> Lisainformatsiooni stipendiumi kohta leiate siit:
> est- http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=97
> rus- http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=91
> eng-http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=92
> 
> Palun levitada infot kandideerimistingimuste ja nõutavate
> dokumentide kohta
> võimalikele huvilistele.
> 
> 
> Lugupidamisega,
> 
> 
> 
> Julia Duh
> SA Archimedes 
> 

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list