Symposium in Helsinki: Ethnic and Linguistic Context of Identity

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Mar 5 15:00:57 UTC 2009


Dear All,

forwarded, the programme of the bilingual symposium "Ethnic and Linguistic
Context of Identity: Finno-Ugric Minorities", due to take place in Helsinki
on 19-20 March. For any further information please contact the hosting
department.

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

***

Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities
Identiteetin etninen ja kielellinen konteksti: suomalais-ugrilaiset
vähemmistöt
Helsinki 19.­20.3.2009
University of Helsinki, Department of of Finno-Ugrian Studies ­ Helsingin
yliopiston suomalais-ugrilainen laitos
(Franzeninkatu 13, Helsinki)
( http://www.helsinki.fi/hum/sugl/ )
 
PROGRAMME ­ OHJELMA
 
 
 Time / klo  Thursday/Torstai 19.3.2009
  9.30­9.45  Registration / Ilmoittautuminen
  9.45­10.00   Opening / Avaus: Dean/dekaani Ulla-Maija Kulonen
  10.00­11.00  Keynote lecture / Plenaariesitelmä Peter Kraus: The
Politics of Linguistic Identity in Europe
 11.00­11.30  Coffee break / Kahvia
11.30­12.00  Riessler, Michael: The Linguistic Identity of Kola Saami:
Continuation and Change
12.00­12.30  Svonni, Mikael: The lake of Duortnus ­ a linguistic border
between South and North Sámi?
12.30­13.00  Szeverényi, Sándor: Nganasans in Ust¹-Avam
13.00­14.30  Lunch break / Lounastauko
14.30­15.00  Shirobokova, Larisa: Ethnic Identity and Udmurt people
15.00­15.30  Glukhova, Natalia: The Dynamics of Mari Ethnic Identity
15.30­16.00  Tánczos, Vilmos: The Moldavian Csángós. Questions of
Demography and Assimilation
16.00­16.30  Coffee break / Kahvia
16.30­17.00  Raag, Raimo: I¹m Estonian‹what is your excuse? Ethnic and
linguistic aspects of the identity of Estonians in Sweden
17.00­17.30  Koreinik, Kadri ­ Pajusalu, Karl: Language ideologies and
identity-building: Dynamics of South Estonian
   19.00    Dinner / Illallinen

Perjantai/Friday 20.3.2009
10.00­11.00  Plenaariesitelmä / Keynote lecture Johanna Laakso:
Suomalais-ugrilaisuus, fennougristiikka ja vähemmistöys. Kielitieteellisten
ja muiden kriteerien pohdintaa
 11.00­11.30  Kahvia / Coffee break
  11.30­12.00  Lainio, Jarmo: Ruotsin suomalaisista ruotsinsuomalaisiin -
maassamuuttajista ja maastamuuttajista virallisen vähemmistön asemaan
  12.00­12.30  Praakli, Kristiina: Suomen virolaisvähemmistön etninen ja
kielellinen identiteetti
  12.30­13.00  Straszer, Boglárka Ruotsinunkarilaiset ja heidän
jälkeläisensä sosiolingvistisestä näkökulmasta
 13.00­14.30  Lunch break / Lounastauko
 14.30­15.00 Kovács, Magdolna: Suomenunkarilaisten identiteetti ja
kielelliset asenteet
 15.00­15.30 Csepregi, Márta: Hantien identiteetin monet muodot
 15.30­16.00  Grünthal, Riho: Kuka puhuu, koska ja kenelle? ­ vepsä
vähemmistökielenä 
 16.00­16.30  Olthuis, Marja-Liisa: Inarinsaamen kieliyhteisölähtöinen
kielenelvytysmetodi
 16.30­17.00  Closing words / Päätössanat Riho Grünthal
    
   19.00   Suomalais-ugrilaisen Seuran kokous (Tieteiden talo, sali
104, Kirkkokatu 6, Helsinki)) Irja Seurujärvi-Kari: ²Otimme kielen takaisin²
­ Saamelaisen identiteetin rakentaminen saamelaisliikkeessä ja saamen kielen
rooli 1960-luvulta vuoteen 2008 asti
 --
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list