"Short scholarships" to Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Mar 17 17:13:15 UTC 2009


Forwarded, with apologies for cross-postings:

short-term scholarships for foreign researchers and postgraduate students of
Finnish language and culture. Short-term means 1 to 4 weeks, not merely
attending a conference but including other forms of research work (using an
archive or a library, conducting interviews, meeting an advisor...). For
more information please read below (in Finnish).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Uotila Riitta <riitta.uotila at cimo.fi>
Datum: 17 Mar 2009 13:58:00 +0200
An: <ukanet at lists.cimo.fi>
Betreff: [Ukanet] Muistattehan lyhyet apurahat?

Hei! Ns. lyhyille apurahoille oli aikoinaan kysyntää, mutta kun päästiin
kokeiluvaiheeseen, kiinnostus laantui. Pyydän teitä markkinoimaan tätä
apurahaa
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, kiitos.
Terveisin
Riitta Uotila
Lyhyet apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille
CIMO myöntää kokeilunomaisesti vuoden 2009 ajan apurahoja ulkomaisille
Suomen
kielen ja kulttuurin tutkijoille ja jatko-opiskelijoille lyhyitä vierailuja
varten. Tällaisia vierailuja voivat olla esim. arkisto-, seminaari- tai
haastattelukäynnit tai ohjaustapaamiset. Ainoastaan konferenssimatkaa varten
apurahaa ei voi saada, vaan vierailuun pitää sisältyä myös muuta
jatko-opintoihin liittyvää työskentelyä.
Apuraha myönnetään 1-4 viikoksi, ja sen suuruus on 300 €/viikko.

Miten lyhyttä apurahaa haetaan
Hakuaika on jatkuva. Hakija itse lähettää hakemuksen vähintään kaksi
kuukautta
ennen suunnitellun apurahakauden alkua CIMOon osoitteella CIMO/Suomen kielen
jatko-opiskelijoiden lyhyt apuraha, PL 343, FI-00531 Helsinki.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi vierailun tarkoitus, mahdollisen seminaarin
sisältö ja vierailun merkitys ehdokkaan tutkimukselle/jatko-opinnoille.
Mukaan
liitetään apurahan hakijan perustelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen
ohjaajan
suositus ja CV, josta ilmenevät mm. suoritetut tutkinnot sekä mahdolliset
aiemmat apurahat Suomeen tai muu aiempi oleskelu Suomessa.
Hakulomake löytyy osoitteesta
http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/apurahat/suomeen/stipendia.htx


Ystävällisin terveisin

Riitta Uotila
Ohjelma-asiantuntija
Suomen kieli ja kulttuuri
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
PL 343
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6
00531 Helsinki
Puhelin: 020 7868 525
http://www.cimo.fi

Senior Programme Adviser
Finnish Language and Culture
Centre for International Mobility CIMO
P.O. Box 343
Visiting address: Hakaniemenranta 6
FI-00531 Helsinki
Phone: +358 (0) 207 868 525
http://www.cimo.fi


_______________________________________________
Ukanet mailing list
Ukanet at lists.cimo.fi
https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/ukanet


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list