Jobs: Kone Foundation, Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Mar 2 12:41:16 UTC 2011


The Kone Foundation (Koneen Säätiö) is looking for somebody, preferably with
PhD in Finno-Ugric languages or some other linguistic discipline, to plan
and compose a "language programme" to support the minor (Finno-Ugric)
languages of Finland and the Baltic Sea region. For more information please
read below (in Finnish).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, EVSL Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430

***
2.3.2011
KONEEN SÄÄTIÖ HAKEE KIELIOHJELMAN TEKIJÄÄ
Koneen Säätiön hallitus on päättänyt laatia kieliohjelman, jonka
tavoitteena on mm. suomen kielen ja Suomessa puhuttavien vähemmistökielten
sekä Itämeren alueella puhuttavien pienten kielten ja muiden
suomalais-ugrilaisten kielten aseman vahvistaminen. Säätiön kieliohjelma
tulee koostumaan erilaisista osatavoitteista ja niitä edistävistä
säätiön strategiaan ja profiiliin sopivista hankkeista, joita säätiö
yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa rahoittaa. Yksi ohjelman
osakokonaisuus tulee liittymään suomalais-ugrilaisten kielten
dokumentointiin.
Ohjelmaa laaditaan prosessina siten, että mahdollisia osatavoitteita ja
niitä edistäviä toimia ideoidaan säätiön järjestämissä
keskustelutilaisuuksissa ja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.
Koneen Säätiö hakee henkilöä, jonka tehtävänä on yhdessä Koneen
Säätiön hallituksen, henkilökunnan ja eri asiantuntijoiden kanssa laatia
Koneen Säätiön kieliohjelma eli
€    suunnitella kieliohjelman rakenne €    kartoittaa suomalais-ugrilaisten
kielten dokumentoinnin nykytilanne ja laatia
taustaselvityksiä myös muista mahdollisista ohjelmaan liittyvistä
osa-alueista €    kartoittaa olemassa oleva asiantuntemus ja luoda ohjelman
laadinnassa ja
toteutuksessa tarvittavat yhteydet €    järjestää yhdessä säätiön
tiedesihteerin kanssa ohjelmaan liittyviä
keskustelutilaisuuksia ja lopulta €    kirjoittaa Koneen Säätiön
kieliohjelma.
Arvioimme, että ohjelman laadintaan kuluu 300­500 työtuntia; ohjelman
tulee olla valmis syyskuun 2011 lopussa. Työn voi tehdä joko palkallisena
tuntityönä tai toiminimen tai vastaavan kautta laskuttamalla. Työpaikkana
voi olla Koneen Säätiön toimisto Helsingissä tai säätiön omistama
kartano Mynämäellä; työn voi tehdä sovittavilta osin myös etätyönä.
Toivomme, että ohjelman laativalla henkilöllä on tohtorintutkinto
kielitieteen alalta, esim. suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa.
Pyydämme työstä kiinnostuneita lähettämään hakemuksen palkka- tai
palkkiotoivomuksineen Koneen Säätiöön 15.3.2011 klo 16 mennessä.
Osoite: Koneen Säätiö, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki. Hakemuksen
voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
koneensaatio at koneensaatio.fi.
Lisätiedot (ei kuitenkaan 10.­13.3.): Hallituksen pj. Hanna Nurminen,
hanna.nurminen at koneensaatio.fi.--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list