L=?iso-8859-1?Q?=E4hiv=F5rdlusi/L=E4hivertailuja=3A_?=Vol. 21 appeared, CFP for Vol. 22

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Nov 23 11:38:38 UTC 2011


Apologies for cross-postings!
Scroll down for English version
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Pirkko Muikku-Werner <pirkko.muikku-werner at uef.fi>
> Päiväys: 23. marraskuuta 2011 10.15.35 UTC+1.00
> Vastaanottaja: "virsu at lists.univie.ac.at" <virsu at lists.univie.ac.at>, "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>, "langnet-kaikki at joyx.joensuu.fi" <langnet-kaikki at joyx.joensuu.fi>, "s2ope-lista at kaapeli.fi" <s2ope-lista at kaapeli.fi>, "afinla at lists.jyu.fi" <afinla at lists.jyu.fi>
> Aihe: [Kitu] Kirjoituskutsu
> 
> Pahoittelemme rinnakkaisia viestejä eri listoilta
> 
> 
> 
> Hyvät sukukielten ystävät
> 
> Lähivertailuja-sarja ilmestyy Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen (Eesti Rakenduslingvistika Ühing) aikakauslehtenä nimellä Lähivõrdlusi.Lähivertailuja. Vuosittain julkaistaan yksi nide. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja artikkeleita arvioitaessa noudatetaan refereekäytäntöä. Yhdistyksen nimeämä vastaava toimittaja on Annekatrin Kaivapalu, ja lisäksi jokaisella niteellä on myös oma(t) toimittajansa.
> 
> Toivomme artikkeleja seuraavilta alueilta:
> 
> – viron ja suomen kielen vertailevat tutkimukset
> 
> – muut kontrastiiviset tutkimukset, joissa on mukana viro tai suomi
> 
> – viron ja suomen oppiminen lähisukukielinä
> 
> – muut toisen kielen / vieraan kielen oppimista koskevat tutkimukset, joissa kohdekielenä on viro, suomi tai jokin muu suomalais-ugrilainen kieli.
> 
> Artikkelien kielenä voi olla viro, suomi tai englanti. Viron- ja suomenkieliseen artikkeliin tulee liittää englanninkielinen tiivistelmä ja englanninkieliseen artikkeliin viron- tai suomenkielinen tiivistelmä. Lisätietoja, mm. kirjoitusohjeet, löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteen www.rakenduslingvistika.eelinkistä Lähivertailuja.
> 
> Odotamme artikkeleita Lähivertailujen 22. niteeseen, jonka toimittavat Pirkko Muikku-Werner ja Jarmo Harri Jantunen. Artikkelit tulee lähettää 1. maaliskuuta 2011 mennessä osoitteeseen annekatrin.kaivapalu at tlu.ee.
> 
> Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 21 numeroon sisältyvät seuraavat artikkelit:
> 
> The acquisition of the Hungarian definite conjugation by learners of different first languages
> Péter Durst, Boglárka Janurik
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.01
> 
> Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused?
> Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.02
> 
> Lausetyyppien sekoittuminen edistyneessä oppijansuomessa – näkökulmana eksistentiaalilause
> Ilmari Ivaska
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.03
> 
> Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi
> Jarmo Harri Jantunen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.04
> 
> Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa
> Marjatta Jomppanen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.05
> 
> Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita
> Annekatrin Kaivapalu, Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.06
> 
> Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä
> Tuija Määttä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.07
> 
> Kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimise võimalused programmi ScriptLog abil: juhtumiuuring 
> Olga Pastuhhova
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.08
> 
> Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine
> Raili Pool, Andriela Rääbis, Lea Jürgenstein
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.09
> 
> Mitä pitkittäistutkimus paljastaa edistyneiden suomenoppijoiden kielitaidosta?
> Kirsti Siitonen, Jenny Niemelä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.10
> 
> The use of partitive predicatives by Estonian learners of Finnish at different levels of L2 proficiency
> Marianne Spoelman
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.11
> 
> Julkaisu maksaa 9 euroa ja sen voi tilata osoitteesta annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
> 
> 
> 
> Eesti Rakenduslingvistika Ühing
> 
> Julkaisun Lähivõrdlusi. Lähivertailuja toimitus
> 
> ___________________
> 
> Head sugulaskeelte sõbrad
> 
> Lähivertailuja-sari, mida varem on avaldatud eri ülikoolide toimetistena, ilmub nüüd Eesti Rakenduslingvistika Ühingu ajakirjana „Lähivõrdlusi.Lähivertailuja”. Igal aastal oktoobris ilmub üks number. Ajakirjal on rahvusvaheline toimetuskolleegium ja artiklid on eelretsenseeritavad. Ajakirja ERÜ-poolne peatoimetaja on Annekatrin Kaivapalu. Lisaks on igal numbril oma toimetaja(d).
> 
> Ootame artikleid järgmistel teemadel:
> 
> eesti ja soome keele võrdlevad uuringud;
> 
> muud kontrastiivuuringud, milles osaleb eesti või soome keel;
> 
> eesti ja soome keele õppimine ja omandamine lähisugulaskeeltena;
> 
> muud teise keele / võõrkeele õppimise alased uuringud, kus sihtkeeleks on eesti, soome või mõni muu soome-ugri keel.
> 
> Artikleid võib esitada eesti, soome või inglise keeles. Eesti- ja soomekeelse artikli resümee on inglise keeles, inglisekeelsel artiklil eesti või soome keeles. Lisainfo, sh artikli vormistamisnõuded, on ERÜ koduleheküljel aadressil http://www.rakenduslingvistika.ee/index.php?view=content&id=87
> 
> Ootame artikleid ajakirja „Lähivõrdlusi.Lähivertailuja” 22. numbrisse, mille toimetajad on Pirkko Muikku-Werner ja Jarmo Harri Jantunen. Artiklid tuleb saata 1. märtsiks 2012 aadressil annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
> 
> „Lähivõrdlusi.Lähivertailuja” 21. numbris on ilmunud järgmised artiklid:
> 
> The acquisition of the Hungarian definite conjugation by learners of different first languages
> Péter Durst, Boglárka Janurik
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.01
> 
> Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused?
> Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.02
> 
> Lausetyyppien sekoittuminen edistyneessä oppijansuomessa – näkökulmana eksistentiaalilause
> Ilmari Ivaska
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.03
> 
> Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi
> Jarmo Harri Jantunen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.04
> 
> Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa
> Marjatta Jomppanen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.05
> 
> Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita
> Annekatrin Kaivapalu, Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.06
> 
> Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä
> Tuija Määttä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.07
> 
> Kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimise võimalused programmi ScriptLog abil: juhtumiuuring 
> Olga Pastuhhova
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.08
> 
> Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine
> Raili Pool, Andriela Rääbis, Lea Jürgenstein
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.09
> 
> Mitä pitkittäistutkimus paljastaa edistyneiden suomenoppijoiden kielitaidosta?
> Kirsti Siitonen, Jenny Niemelä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.10
> 
> The use of partitive predicatives by Estonian learners of Finnish at different levels of L2 proficiency
> Marianne Spoelman
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.11
> 
> Ajakirja üksiknumbri hind on 9 eurot ja seda võib tellida aadressilt annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
> 
> 
> 
> Eesti Rakenduslingvistika Ühing
> 
> Ajakirja „Lähivõrdlusi.Lähivertailuja” toimetus
> 
> ____________
> 
> Dear applied linguists working with Finnic or Finno-Ugric languages, 
> 
> The series Lähivertailuja (“Close Comparisons”), previously published within various Finnish and Estonian publication series, is now a journal of the Estonian Association for Applied Linguistics (Eesti Rakenduslingvistika Ühing), with the bilingual title Lähivõrdlusi . Lähivertailuja. The journal has an international editorial board and the articles are peer-reviewed. The editor-in-chief of the series is Annekatrin Kaivapalu (University of Tallinn), and each volume also has its own editors.
> 
> We welcome papers from the following areas: 
> 
> – Estonian-Finnish contrastive language studies
> – other contrastive studies involving Estonian or Finnish 
> – studying/teaching Estonian and/or Finnish as a related language 
> – other investigations of language acquisition or language learning, involving Estonian, Finnish or some other Finno-Ugric target language.
> 
> Articles can be published in Estonian, Finnish, or English, and they must be accompanied by an abstract in English (if the article is written in Estonian or Finnish) or in Estonian or Finnish (if the article is in English).
> 
> For the 21st volume of Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, edited by Annekatrin Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner and Jarmo Harri Jantunen, articles should be submitted by March 1, 2011, to the address annekatrin.kaivapalu at tlu.ee.
> 
> 
> The 21th volume of Lähivõrdlusi. Lähivertailuja includes the following articles:
> 
> The acquisition of the Hungarian definite conjugation by learners of different first languages
> Péter Durst, Boglárka Janurik
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.01
> 
> Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused? (Implications of the Estonian learner language case changes)
> Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.02
> 
> Lausetyyppien sekoittuminen edistyneessä oppijansuomessa – näkökulmana eksistentiaalilause (Clause type confusion in advanced learner Finnish)
> Ilmari Ivaska
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.03
> 
> Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi (International Corpus of Learner Finnish (ICLFI): typology, variables and annotation)
> Jarmo Harri Jantunen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.04
> 
> Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa (Comparison of colorative constructions in Finnish and North Saami)
> Marjatta Jomppanen
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.05
> 
> Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita (Is the influence of a closely related first language on the acquisition of Finnish and Estonian symmetrical?)
> Annekatrin Kaivapalu, Pille Eslon
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.06
> 
> Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä (The Swedish-speaking learners’ usage of Finnish local cases)
> Tuija Määttä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.07
> 
> Kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimise võimalused programmi ScriptLog abil: juhtumiuuring (Research on writing process using ScriptLog: case study)
> Olga Pastuhhova
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.08
> 
> Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine (The corpus of spoken Estonian as a source for language learning dialogues: construction of telephone conversations)
> Raili Pool, Andriela Rääbis, Lea Jürgenstein
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.09
> 
> Mitä pitkittäistutkimus paljastaa edistyneiden suomenoppijoiden kielitaidosta? (What does a longitudinal study reveal of advanced Finnish learners' language proficiency?)
> Kirsti Siitonen, Jenny Niemelä
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.10
> 
> The use of partitive predicatives by Estonian learners of Finnish at different levels of L2 proficiency
> Marianne Spoelman
> http://dx.doi.org/10.5128/LV21.11
> 
> The price of the volume is € 9, and subscriptions can be sent to annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
> 
> 
> 
> Estonian Association for Applied Linguistics
> 
> Editors of the 22th volume of Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20111123/705303e3/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list