New textbook of Northern S ámi

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Oct 11 15:26:27 UTC 2011


Dear Colleagues, this seems to be the Day of Interesting Announcements To Be Forwarded... Below (in Swedish), glad news about a new textbook of Northern Sámi, published by the University of Uppsala and coming with an audio CD. The texts of the book were written with the life of today's Sámi in mind – they deal with normal everyday life in the Nordic countries, "not only in the fjells".

Best
JL

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: "Cecilia Hedlund" <cecilia.hedlund at moderna.uu.se>
> Datum: 11. Oktober 2011 16:02:29 MESZ
> An: <nordlingnet at uib.no>
> Betreff: [NLN] Ny lärobok i nordsamiska
> 
> NY LÄROBOK I NORDSAMISKA
> 
> Nu finns en alldeles ny lärobok för nybörjarundervisningen i nordsamiska:
> 
> Cecilia Hedlund & Lars-Gunnar Larsson (2011): Ii dušše duoddaris. Lärobok i nordsamiska. FU Läromedel 24. Uppsala: Institutionen för moderna språk. Uppsala universitet. 373 sidor. ISBN 978-91-506-2232-4.
> 
> Texterna i boken är inlästa av John E. Utsi på en CD som medföljer boken. Till skillnad från vad som hittills varit brukligt handlar inte texterna om Sápmi utan om vardagsliv var som helst i Norden. Vi tror att det svarar bättre mot samiskans förbättrade ställning i våra länder.
> 
> Boken är tänkt att svara mot de första 15 högskolepoängen på A-nivån.
> 
> Boken kan beställas från: Institutionen för moderna språk, Box 636, SE-751 26 Uppsala, Sverige, tel: +46-(0)18/471 12 97, fax: +46-(0)18/ 471 1323, eller e-mail: info at moderna.uu.se . Pris 250 SEK + porto.
> 
> 
> 
> FD Cecilia Hedlund
> Inst f moderna språk
> Uppsala universitet
> Box 636
> 751 26  UPPSALA
> e-mail: cecilia.hedlund at moderna.uu.se
> Tel: 018/471 12 98
> Fax: 018/471 13 23
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> nordlingnet mailing list
> nordlingnet at uib.no
> http://mailman.uib.no/listinfo/nordlingnet
> 

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso

Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL), Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
ELDIA: http://www.eldia-project.org/ -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20111011/0186cca4/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list