Fwd: [Kitu] MMDT2012

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Mar 5 12:21:09 UTC 2012


Dear URA-LISTs,

with usual apologies for cross-postings, a CFP (registration deadline extended) to a conference which might interest Uralic dialectologists as well. (Scroll down for English and German versions.)

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 

Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Irmeli Helin <irmhel at utu.fi>
> Päiväys: 5. maaliskuuta 2012 12.46.06 UTC+1.00
> Vastaanottaja: "humanistit at utu.fi" <humanistit at utu.fi>, "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>
> Aihe: [Kitu] MMDT2012
> 
> Hei kaikki,
> 
> italialaisten pyynnöstä abstraktien jättöaikaa Murteen kääntäminen ja murre multimediassa -konferenssiimme on pidennetty 15.3. asti.  Alla uudet kutsut.
> 
> Aurinkoisin maaliskuun terveisin
> 
> Irmeli Helin
> 
> Irmeli Helin
> Prof. Dr.phil.
> Universität Turku
> Deutsche Sprache: Übersetzen und Dolmetschen
> Signum
> FI-20014 Universität Turku
> Tel. +358 2 3338728 (privat: +358 40 5297962)
> irmhel at utu.fi
> 
> 5. kansainvälinen MMDT2012 (MultiMeDialecTrans) -konferenssi
> 
> Murteen kääntäminen ja murre multimediassa
> 
> Turun yliopistossa 3. – 5. toukokuuta 2012
> Konferenssi on suunnattu yliopistotutkijoiden ja -opettajien lisäksi myös kääntäjille, opiskelijoille ja muille multimediassa käytettävästä murteesta ja murteiden kääntämisestä kiinnostuneille.  Konferenssissa paneudutaan monipuoliseen, tieteidenväliseen aihealueeseen, joka käsittää kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen, viestinnän ja elokuvatutkimuksen lisäksi myös muita kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen osa-alueita.  
> Tärkeimpiä teemoja ovat murretta tai muita kielen variantteja käyttävien elokuvien ja tv-filmien kääntäminen dubbauksen ja tekstityksen avulla, teatterikäännökset, murre kirjallisuudessa ja kirjallisuuden käännöksissä, murteen rooli kulttuurien välisessä viestinnässä, arkaismit, aluemurteet ja varieteetit murteen ja yleiskielen välisessä jatkumossa, diglossia (valtion virallinen kieli ja sen eri osissa puhuttavat vähemmistön kielet tai kielimuodot, “viralliset” ja “epäviralliset” kielet) sekä uuden tekniikan käyttö murteen kääntämisessä.
> Konferenssiin toivotaan 20 minuutin (+ 10 min keskustelu) alustuksia edellä mainituilta tai muilta vastaavilta aihealueilta. Abstraktien tulisi olla perillä 15.3.2012 mennessä. MMDT:n kansainvälinen tieteellinen komitea päättää abstraktien hyväksymisestä viimeistään maaliskuun 2012 lopussa. Konferenssin kieliä ovat englanti, saksa, suomi, ruotsi, italia ja ranska. Yliopiston opiskelijat toimivat tarvittaessa tulkkeina. Muilla kielillä kuin englanniksi pidettäviin alustuksiin toivotaan englanninkielinen handout, joka jaetaan esityksen yhteydessä. 
> Kutsutut plenaristit:
> Professori Kaisa Häkkinen, Turun yliopisto
> Professori Camilla Wide, Turun yliopisto
> Professori Silvija Borovnik, Mariborin yliopisto, Slovenia
> Professori Giovanni Nadiani, Bolognan yliopisto, Forlì
> 
> Ilta- ja retkiohjelmista ilmoitetaan myöhemmin.
> Tervetuloa keväiseen Turkuun!
> Abstraktit osoitteella:
> http://mmdtgroup.net/2011/09/26/call-for-paper-mmdt-turku-2012/
> Ilmoittautuminen: irmhel at utu.fi
> Konferenssimaksu € 60,00, opiskelijat € 30,00. 
> 
> 
> Pankkitili Nordea: 173330-4289; IBAN-tilinumero: FI13 1733 3000 0042 89; 
> BIC: NDEAFIHH
> Saaja: Turun yliopisto
> 
> Lisätiedot kenttään: Projekti: 26001805 / MMDT2012
> 
> 
> MULTIMEDIALECTRANSLATION  - MMDT2012  
> 5th Conference of the translation of dialects and dialects in multimedia
> UNIVERSITY OF TURKU (FINLAND)
> 3-5 May 2012
> The conference is directed at academics from various disciplines as well as translators and students who are interested in the translation of dialects in multimedia contexts. The conference will concentrate on a complex, interdisciplinary subject area involving linguistics, communication studies, film studies and translation studies as well as other areas of cultural studies, sociology and other disciplines. The main topics to be covered at the conference include dubbing, subtitling films in dialect and linguistic varieties; theatre translation; cultural transfer processes in the characteristics of dialects; archaisms, regionalisms, varieties in the continuum between dialect and standard language; diglossia (national language and regional or local language; “official” and “non-official” language); the use of new technologies in the translation of dialect.
> To these areas the Host Committee welcomes proposals for 20-minute papers.
> Papers are welcome in the conference languages indicated. Papers presented in languages other than English will require a further abstract in English to be distributed as a hand-out during their presentation.
> Conference languages: English, German, Italian, Finnish, Swedish, French.
> More information about evening programs and excursions later on.  
> The deadline for sending abstracts in one of the official Conference languages AND in English (500 words) is 15 March, 2012
> The Scientific Committee will return its decision around 30th March
> Keynote speakers:
> Prof. Kaisa Häkkinen, University of Turku, Finland
> Prof. Camilla Wide, University of Turku, Finland
> Prof. Silvija Borovnik, University of Maribor, Slovenia
> Prof. Giovanni Nadiani, University of Bologna, Forlì, Italy
> 
> Welcome to Turku, the oldest and most beautiful city in Finland!
> 
> Abstracts:
> http://mmdtgroup.net/2011/09/26/call-for-paper-mmdt-turku-2012/
> Registration: irmhel at utu.fi
> Conference fee: € 60,00, students € 30,00. 
> Payment: IBAN: FI13 1733 3000 0042 89 BIC: NDEAFIHH
> Account holder: University of Turku
> Address:  Nordea Bank Finland Plc
> Aleksanterinkatu 36 Helsinki
> FI-00020 NORDEA
> Finland
> 
> Please add as further information:  Project: 26001805 / MMDT2012
> 
> 
> 
> MMDT2012 				
> 5. Internationale Konferenz: Dialektübersetzung und Dialekte in Multimedia
> Universität Turku, Finnland, vom 3. bis zum 5. Mai 2012
> Zielgruppe der Konferenz sind neben Akademikern auch Übersetzer und Studierende, die sich für Dialekte und ihre multimediale Übersetzung interessieren. Die Konferenz widmet sich damit einem komplexen und interdisziplinären Themenbereich, der sich mit Linguistik, Translations- und Literaturwissenschaft, aber auch mit Kommunikationswissenschaft, Film und weiteren Themen und Teilbereichen der Kulturforschung und Sozialwissenschaften beschäftigt. 
> Die wichtigsten Themen der Konferenz sind Übersetzung durch Synchronisierung und Untertitelung von Kino- und Fernsehfilmen, in denen Dialekt bzw. regionale Varietäten gesprochen werden, Übersetzungen für das Theater, Dialektliteratur und deren Übersetzung, die Rolle der Dialekte in der interkulturellen Kommunikation, Archaismen, regionale Varietäten und der Status der Varietäten zwischen Dialekt und Standardsprache, Diglossie (Landessprache und Minderheitssprachen bzw. Varietäten im Raum, “offizielle” und “inoffizielle” Sprachen) sowie die neue Technologie für die Übersetzung der Dialekte. 
> Konferenzbeiträge von 20 Min (+ 10 Min für Diskussion) zu den obigen entsprechenden Themenbereichen sind herzlich erwünscht. Die Abstrakte sollten bis zum 15.3.2012 eintreffen. Der wissenschaftliche Ausschuss von MMDT wird bis Ende März 2012 den Beschluss über die Annahme der Abstrakte treffen. Konferenzsprachen sind Englisch, Deutsch, Finnisch, Schwedisch, Italienisch und Französisch. Die Studierenden der Universität Turku sind bereit, als Dolmetscher für die Konferenzteilnehmer zu arbeiten. Für nicht englischsprachige Beiträge bitten wir um ein englisches Handout, das den Konferenzteilnehmern im Rahmen des Vortrags ausgehändigt werden kann.
> Eingeladene Plenaristen:
> Prof. Dr. Kaisa Häkkinen, Universität Turku
> Prof. Dr. Camilla Wide, Universität Turku 
> Prof. Dr. Silvija Borovnik, Universität Maribor, Slovenien
> Prof. Dr. Giovanni Nadiani, Universität Bologna, Forlì, Italien
> 
> Über Abendprogramme und Ausflüge wird später informiert.
> Willkommen in der ältesten und schönsten Stadt Finnlands!
> Abstrakte:
> http://mmdtgroup.net/2011/09/26/call-for-paper-mmdt-turku-2012/
> Anmeldungen: irmhel at utu.fi
> Konferenzgebühr € 60,00; Studierende € 30,00. 
> Überweisungen an: IBAN: FI13 1733 3000 0042 89; BIC: NDEAFIHH
> Account holder: University of Turku
> Address: Nordea Bank Finland Plc
> Aleksanterinkatu 36 Helsinki
> FI-00020 NORDEA
> Finland
> 
> Bitte Folgendes hinzufügen:
> Projekt: 26001805 / MMDT2012
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20120305/b9ea3276/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list