Conference: Languages of Smaller Populations

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Mar 8 13:27:40 UTC 2012


Forwarded, with usual apologies for cross-postings, some last-minute information about a conference organised by the Hungarian Cultural Centre in Tallinn next week (regrettably, simultaneously with the Symposium on Multilingualism in Tampere, see http://www.uta.fi/ltl/en/symposium.html ) in cooperation with several other institutions. Below, the press release in Estonian; more information can be found on the conference homepage at http://tallinn.balassiintezet.hu/index.php/en/conference .

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Fenno Ugria <fennougria at gmail.com>
> Päiväys: 8. maaliskuuta 2012 11.52.20 UTC+1.00
> Vastaanottaja: ugrimugri <ugrimugri at lists.ut.ee>
> Aihe: [ugrimugri:1620] Pressiteade: Konverents vXikerahvaste keelte riskidest ja vXimalustest 16.-17. mXrtsil
> Vastaus: ugrimugri at lists.ut.ee
> 
> Konverents väikerahvaste keelte riskidest ja võimalustest
> Pressiteade, 7. märts 2012
>  
> 16.–17. märtsini toimub Eesti Rahvusraamatukogus konverents „Väikerahvaste keelte riskid ja võimalused“.
> 
> Rahvusvaheline konverents tegeleb väikerahvaste keelte ellujäämisstrateegiatega ja püüab leida seoseid keele kaotamisega seotud kartuste ja tänapäeva ühiskonna erinevate kultuurinähtuste vahel. 
> 
> Konverentsile lisab aktuaalsust asjaolu, et need probleemid, mille üle tunnevad muret praegu väikerahvad, võivad mõne aastakümne pärast osutuda aktuaalseks ka arvult palju suurematele rahvastele ja nende keeltele. Konverents ei keskendu siiski ainult keelele, vaid püüab teemale läheneda laiemast vaatenurgast. Nii räägib näiteks taanlane Arnaq Grove grööni keele perspektiividest, waleslanna Delyth Prys keele taaselustamise kogemustest oma kodumaal ning arutletakse ka friuuli ja mitmete soome-ugri keelte ees seisvate väljakutsete üle. Nendest keele ja kultuuri vahelistest varjatud seostest kõnelevad muuseas Martin Ehala, kes räägib õnne arusaamadest, ning Rein Veidemann mõtiskleb eesti kultuuri keelekesksuse üle. Eesti teadlastele lisaks osaleb konverentsil külalisi Gröönimaalt, Walesist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Ungarist, Lätist, Soomest ja Venemaalt.
> 
> Konverentsi raames toimub mitmeid keeleteemalisi üritusi. 14. märtsil kell 17.00 avatakse Ungari Instituudis ka Eestis tuntud keeleteadlase János Pusztay haikudele loodud graafikanäitus. Draamateatri sarjas "Esimene lugemine" saab 17. märtsi õhtul kuulda katkendeid Miklós Hubay näitemängust „Tummus“. Etenduse algidee sai autor sellest, et eesti teadlane (Ago Künnap) käis kamassi rahva viimase esindaja juures Siberis ja õppis temalt selgeks kamassi keele. 21. märtsi Fenno-Ugria Hõimuklubis arutlevad Tallinna ja Tartu ülikoolide soome-ugri doktorandid mari, ersa ja udmurdi keelte püsimajäämise ja elustamisvõimaluste üle. Konverentsiga seoses on ka koostamisel luulekogu emakeelest kirjutatud luuletustest, mis ilmub märtsikuu jooksul. 
> 
> Konverentsi korraldavad Ungari Instituut, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis ning seda toetavad mitmed Eestis tegutsevad kultuuriinsituudid ja välissaatkonnad. Ürituse patrooniks on Riigikogu esimees pr Ene Ergma.
> Huvilistel palume osalemiseks registreeruda hiljemalt 14. märtsiks aadressil: konverents at unginst.org.ee
> Pressiteatele on lisatud konverentsi ajakava ning esinejate ning teemade nimekiri.
> Lisainfo:
> Ungari Instituut
> E-post: konverents at unginst.org.ee
> Tel 6440817
> Koduleht: tallinn.balassiintezet.hu
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20120308/bbca7a57/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list