Jobs: Estonian lecturer's posts

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Apr 26 12:04:04 UTC 2013


Dear All,

forwarded (below, in Estonian), some job announcements: Lecturer of Estonian to the universities of Lviv and Brno, teacher of Estonian to the Estonian Comprehensive School in Riga. For more information, please read below.

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Katrin Maiste <katrin.maiste at estinst.ee>
> Aihe: Eesti lektori konkursid Lvivi ja Masaryki ülikooli
> Päivämäärä: 26. huhtikuuta 2013 13.11.52 UTC+2.00
> Vastaanottaja: Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at einst.ee>
> 
> Tere!
> 
> Annan teada ja tuletan meelde, et käimas on eesti keele ja kultuuri lektori konkursid Lvivi ja Brno Masaryki ülikooli.
> 
> Lvivi ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 15. mai): http://ekkm.estinst.ee/sisu/lviv/
> Masaryki ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 3. mai):http://ekkm.estinst.ee/sisu/brno-masaryki-ulikooli-lektori-konkurss/
> 
> Samuti otsime eesti keele õpetajat Riia Eesti Põhikooli (tähtaeg 10. mai): http://ekkm.estinst.ee/sisu/Riia/
> 
> Lvivi kuulutuse tekst:
> 
> Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017" raames konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Lvivi Ivan Franko nimelisse Rahvusülikooli.
> 
> Nõuded lektorile:
> vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);
> eesti keele valdamine emakeelena või emakeelekõneleja tasemel;
> ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;
> ukraina, vene või inglise keele oskus.
> Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu ja korvab kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi.
> Vastuvõttev ülikool pakub lektorile tasuta majutuse.
> Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid 15. maiks Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, ja elektrooniliselt e-posti aadressile katrin.maiste at estinst.ee:
> avaldus;
> elulookirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);
> motivatsioonikirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);
> haridust tõendava dokumendi koopia.
> Täpsem teave:
> Eesti Instituudist Katrin Maistelt, katrin.maiste at estinst.ee; Raina Reiljanilt, raina.reiljan at estinst.ee, +372 631 4355;
> Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt, andero.adamson at hm.ee, +372 735 0225.
> 
> 
> Palun edastage teave võimalikele kandidaatidele, listidesse jm
> 
> Katrin Maiste
> Eesti Instituut
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20130426/0863c628/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list