Jobs: Estonian lecturer's posts

Pomozi Péter peterpomozi at gmail.com
Fri Apr 26 19:54:23 UTC 2013


Ma ei tea Brnost midagi. Aga see pole kaugel, juhul kui palk hea, ja tasub
sinna üldse kandideerida. Leila teab vist midagi Brno eesti kohast. Terv,
Peeter

2013/4/26 Johanna Laakso <johanna.laakso at univie.ac.at>

> Dear All,
>
> forwarded (below, in Estonian), some job announcements: Lecturer of
> Estonian to the universities of Lviv and Brno, teacher of Estonian to the
> Estonian Comprehensive School in Riga. For more information, please read
> below.
>
> Best
> JL
> --
> Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
> Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
> Literaturwissenschaft (EVSL)
> Abteilung Finno-Ugristik
> Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
> A-1090 Wien
> johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
> Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/
>
>
>
>
> Välitetty viesti alkaa:
>
> *Lähettäjä: *Katrin Maiste <katrin.maiste at estinst.ee>
> *Aihe: **Eesti lektori konkursid Lvivi ja Masaryki ülikooli*
> *Päivämäärä: *26. huhtikuuta 2013 13.11.52 UTC+2.00
> *Vastaanottaja: *Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at einst.ee>
>
> Tere!
>
> Annan teada ja tuletan meelde, et käimas on eesti keele ja kultuuri
> lektori konkursid Lvivi ja Brno Masaryki ülikooli.
>
> Lvivi ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 15. mai):
> http://ekkm.estinst.ee/sisu/lviv/
> Masaryki ülikooli lektori konkursi kuulutus (tähtaeg 3. mai):
> http://ekkm.estinst.ee/sisu/brno-masaryki-ulikooli-lektori-konkurss/
>
> Samuti otsime eesti keele õpetajat Riia Eesti Põhikooli (tähtaeg 10. mai):
> http://ekkm.estinst.ee/sisu/Riia/
>
> Lvivi kuulutuse tekst:
>
> Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja
> "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017" raames
> konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Lvivi Ivan Franko
> nimelisse Rahvusülikooli.
>
> Nõuded lektorile:
>
>  - vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele
>  erialal);
>  - eesti keele valdamine emakeelena või emakeelekõneleja tasemel;
>  - ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning
>  eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;
>  - ukraina, vene või inglise keele oskus.
>
> Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu ja korvab kaks korda aastas
> sõidukulud õpetuskohta ja tagasi.
> Vastuvõttev ülikool pakub lektorile tasuta majutuse.
> Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid *15. maiks *Eesti
> Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, ja elektrooniliselt e-posti
> aadressile katrin.maiste at estinst.ee:
>
>  - avaldus;
>  - elulookirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);
>  - motivatsioonikirjeldus (eesti ja vene või inglise keeles);
>  - haridust tõendava dokumendi koopia.
>
> Täpsem teave:
> Eesti Instituudist Katrin Maistelt, katrin.maiste at estinst.ee; Raina
> Reiljanilt, raina.reiljan at estinst.ee, +372 631 4355;
> Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt, andero.adamson at hm.ee,
> +372 735 0225.
>
>
> Palun edastage teave võimalikele kandidaatidele, listidesse jm
>
> Katrin Maiste
> Eesti Instituut
>
>
>


-- 
Ne nyomtasd ki ezt az üzenetet, ha nem feltétlenül szükséges! Napról-napra
kevesebb fa van a világon, pedig erdők nélkül nincs élet a Földön.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20130426/a158a456/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list