VIRSU colloquium at AFinLA conference, Jyv=?iso-8859-1?Q?=E4skyl=E4_?=November 2014

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Aug 29 08:10:16 UTC 2014


Dear All,

the VIRSU network will organize a colloquium on "understanding and producing related languages" at the AFinLA symposium in Jyväskylä, 14-15 November 2014. Those interested in participating should notify the organizers by September 12. For more information please read below (in Finnish) or contact Pirkko Muikku-Werner.

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Pirkko Muikku-Werner <pirkko.muikku-werner at uef.fi>
> Aihe: [Virsu] Esitelmäkutsu
> Päivämäärä: 26. elokuuta 2014 15.14.37 UTC+2
> Vastaanottaja: "virsu at lists.univie.ac.at" <virsu at lists.univie.ac.at>, "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>
> 
> 
> KUTSUKIRJE
> 
> VIRSU (suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä; (http://www.univie.ac.at/virsu/) järjestää kollokvion AFinLAn syyssymposiumissa Jyväskylässä (134.–15.11.2014). VIRSU-kollokvion aiheena on sukukielen tuottaminen ja ymmärtäminen. Mahdollisia ovat niin teoreettiset kuin metodisetkin näkökulmat. Soveltuvat aiheet voivat lisäksi liittyä muun muassa kielten välisen etäisyyden mittaamiseen tai keskinäiseen ymmärtämiseen vaikuttavien sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden selvittämisen. Kieltenvälisellä samankaltaisuudella on paljon yhtymäkohtia kielikontaktitutkimuksen kanssa, joten kollokviossa on mahdollisuus avata VIRSUn teemoja myös muille kuin kielenomaksumisen tutkijoille.
> 
> Kollokvion pituudeksi on alustavasti suunniteltu 180 minuuttia. Pyydän ilmoittamaan osallistumishalukkuudestanne ja aiheestanneallekirjoittaneelle viimeistään 12.9., koska järjestäjien on viimeistään 15.9. lähetettävä kollokviosta yleiskuvaus, josta on käytävä ilmi kollokviossa esiintyvien esitelmöitsijöiden nimet sekä esitysten otsikot esiintymisjärjestyksessä.
> 
> Kollokvioon ilmoittautumisesta on annettu seuraavat yleisohjeet:
> Kollokviossa esitelmän pitävät lähettävät normaalin max 300 sanan abstraktin omasta esityksestään ja ilmoittavat siinä sen kollokvion nimen, johon esitys liittyy (ks. https://www.jyu.fi/afinla2014). 
> 
> Tervetuloa!
> 
> Järjestäjien puolesta
> Pirkko Muikku-Werner
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Virsu mailing list
> Virsu at lists.univie.ac.at
> https://lists.univie.ac.at/mailman/listinfo/virsu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140829/6fc8a081/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list