Research grants of the Finno-Ugrian Society

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Mar 24 12:00:16 UTC 2014


Grants for young researchers of Finnish and Finno-Ugric languages available. For more information read below (in Finnish), apologies for multiple postings!
--


Suomalais-Ugrilainen Seura
PL 320
00171 Helsinki

APURAHA

Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin ja lahjoittajien rahaston tuotosta jaettavan nuorten suomen ja sen sukukielten tutkijain ja tutkijoiksi aikovien opiskelijain vuotuisen apurahan. Suomalais-Ugrilaisen Seuran päämääriin liittyviin hankkeisiin tarkoitettu apuraha on suuruudeltaan 6 000 €. 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää tiivis tutkimussuunnitelma, curriculum vitae, selvitys suoritetuista opinnoista sekä mahdolliset suositukset, pyydetään toimittamaan Seuran postiosoitteeseen (PL 320, 00171 Helsinki) tai suoraan sihteerille (Metsätalon 4. krs., huone A 428) 30. huhtikuuta 2014 mennessä. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan itse lakisääteisistä vakuutuksista (joista ks. tarkemmin: www.mela.fi).

Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Seuran yleisessä kokouksessa 16. toukokuuta 2014.


Suomalais-Ugrilaisen Seuran johtokunta


Lisätietoja antaa Seuran sihteeri Ulriikka Puura (sihteeri at sgr.fi).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140324/e5916225/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list