[Ura-list] Summer School on language documentation and description on 6–11 June, 2016

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Feb 3 14:25:16 UTC 2016


Forwarded from the KITU list, with usual apologies for multiple postings. (For English version scroll down.)
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
VIRSU network: http://www.univie.ac.at/virsu/ 

> Välitetty viesti alkaa:
> 
> Lähettäjä: Ksenia Shagal <ksenia.shagal at gmail.com>
> Aihe: [Kitu] Koneen Säätiön kesäkoulu uralilaisten kielten kuvauksesta ja dokumentoinnista (6.-11.6.2016, Saaren kartano)
> Päivämäärä: 3. helmikuuta 2016 klo 15.08.48 UTC+1
> Vastaanottaja: langnet-kaikki at lists.jyu.fi, kitu at lists.jyu.fi
> 
> (English version below)
> 
> Koneen Säätiö järjestää viikon mittaisen kesäkoulun 6.–11.6.2016. Sen aiheena on uralilaisen kieliryhmän kuvaus- ja dokumentointityö. Ohjelma koostuu kolmesta pääosasta:
> 
> 1) Kielen dokumentaatio, lingvistinen teoria ja typologia
> 2) Dokumentaation käytäntö (työkalut, tekniikat, ohjelmistot)
> 3) Kielen dokumentoinnin rooli kielenelvytyksessä
> 
> Kurssin opettajina toimivat Ekaterina Gruzdeva (Helsinki), Matti Miestamo (Helsinki) ja Michael Rießler (Freiburg), ja se järjestetään Saaren kartanossa Varsinais-Suomessa (http://www.koneensaatio.fi/saaren-kartano/tilat/ <http://www.koneensaatio.fi/saaren-kartano/tilat/>).
> 
> Koneen Säätiö rahoittaa tällä hetkellä useita uralilaisen kieliryhmän kielten dokumentointi- ja kuvaushankkeita. Kesäkoulu järjestetään näiden ja muiden vastaavanlaisten hankkeiden tukemiseksi.
> 
> Kesäkoulu on ilmainen osallistujille, joita mahtuu mukaan 20. Paikat on tarkoitettu ensisijaisesti uralilaisten kielten tutkijoille, mutta myös muiden kielten Suomessa toimivat tutkijat voivat hakeutua mukaan. Säätiö korvaa osallistujien matkakulut Suomessa sekä majoituksen ja ateriat Saaren kartanossa ajalla 6.–11./12.6. Voimme myös tarvittaessa kattaa kahden tai kolmen osallistujan matkakulut ulkomailta.
> 
> Kesäkoulun hakuaika päättyy 28.3.2016. Täytä hakulomake suomeksi tai englanniksi osoitteessa http://www.koneensaatio.fi/tapahtuma/kesakoulu/ <http://www.koneensaatio.fi/tapahtuma/kesakoulu/>
> 
> Säätiö valitsee osallistujat hakemusten perusteella, ja kaikille hakijoille ilmoitetaan 15.4. mennessä.
> 
> Lisätietoa antaa Koneen Säätiössä Ksenia Shagal, ksenia.shagal at koneensaatio.fi <mailto:ksenia.shagal at koneensaatio.fi>. Kysymyksiä voi esittää suomeksi, englanniksi tai venäjäksi.
> 
> ***
> 
> Kone Foundation will organize a one-week Summer School on language documentation and description on 6–11 June, 2016. The focus will be on the Uralic language group, and the programme will consist of three main elements:
> 
> 
> 
> 1) Language documentation, linguistic theory, and typology
> 
> 2) The praxis of documentation (tools, techniques, software)
> 
> 3) Language documentation for revitalization
> 
> 
> 
> Confirmed teachers include Ekaterina Gruzdeva (Helsinki), Matti Miestamo (Helsinki), and Michael Rießler (Freiburg). The language of instruction will be English. The venue will be the Saari Residence in Southwest Finland (http://www.koneensaatio.fi/en/saari-residence/accommodation-and-workspaces/ <http://www.koneensaatio.fi/en/saari-residence/accommodation-and-workspaces/>).
> 
> 
> 
> Kone Foundation, based in Helsinki, Finland, is currently funding several initiatives of linguistic documentation and description in Uralic languages. The Summer School will be organized in order to support these and other similar projects.
> 
> 
> 
> There is no fee for the Summer School. Twenty places are available; they are mainly intended for those working on Uralic languages, but scholars working in Finland on other languages can also apply. The foundation will cover the participants' travel within Finland, and the accommodation and meals at the residence from 6 until 11/12 June. We can also fund the travel of two or three participants from abroad.
> 
> 
> 
> The application period for the Summer School will end on 28 March, 2016. You can fill in the application form in English or Finnish at http://www.koneensaatio.fi/en/tapahtuma/summer-school/ <http://www.koneensaatio.fi/en/tapahtuma/summer-school/>
> 
> The foundation will select the participants based on their applications, and all applicants will be notified by 15 April, 2016.
> 
> For further information, please contact Ksenia Shagal, ksenia.shagal at koneensaatio.fi <mailto:ksenia.shagal at koneensaatio.fi>. You can use English, Finnish, or Russian.
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20160203/cdabd064/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list